Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger.

Databasen inneholder blant annet:

  • Vegnett med geometri og topologi som danner grunnlaget for kartløsninger og ruteberegnere på internett
  • Oversikt over utstyr og drenering langs vegen
  • Ulykker og trafikkmengder (ÅDT)
  • Grunnlagsdata for bruk i støyberegnere og trafikkmodeller

Besøk Datakatalogen for detaljert informasjon om alle objekttyper som befinner seg i NVDB.

Hvordan hente ut data fra NVDB?

For innsyn i datagrunnlaget, kan kartapplikasjonen Vegkart benyttes. I tillegg kan vi tilby følgende webtjenester:

Informasjon om bruk og tilgang finnes under Tjenester.

Vegnett koblet med vegfagdata kan leveres på databaseform av Kartverket gjennom produktet Elveg.

For dataleveranser som ikke kan tilbys gjennom våre standardprodukter, ta kontakt med . For spesielle behov kan vi tilby tilgang til skrivebordsklienten NVDB 123. 

Det finnes noe skjerma data i NVDB. Det kreves spesifikke rettigheter for å få tilgang til denne informasjonen. For mer informasjon om skjerma data, hvilke data det gjelder og muligheter for å få tilgang til disse dataene henviser vi til vegdata.no

Bruk av data

Informasjon fra Nasjonal vegdatabank tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data. Dette betyr at informasjonen kan, med de begrensningene som følger av lisensen, brukes til ethvert formål og i en enhver sammenheng. Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser, og Statens vegvesen gir ingen garantier for informasjonens innhold eller aktualitet.

Ved bruk av informasjon fra Nasjonal vegdatabank, skal følgende tekst alltid oppgis:

«Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.»

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser kan sendes via vårt kontaktskjema