Referansesystemet i NVDB er en beskrivelse av det fysiske vegnettet og representerer et digitalt navigerbart vegnett.

Illustrasjonsbilde for Nasjonal vegdatabank - NVDB
Illustrasjonsbilde av vegnettsgeometri ved Sandstuveien. Illustrasjon: Statens vegvesen

Referansesystemet danner grunnlaget for alle registreringer i NVDB og består av:

  • Basisnettet, et nettverk av noder og lenker som alle objekter er stedfestet på.
  • Geometri for senterlinjer som viser vegens plassering i terrenget.
  • Vegsystemreferanse som beskriver vegmyndighet, vegens nummer og hvilke deler av vegnettet som hører til den aktuelle vegen.

Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem (PDF) beskriver referansesystemet i NVDB i detalj.

En enkel beskrivelse av vegsystemreferansen finnes i faktaarket Vegreferansesystemet i NVDB (PDF)

7. november 2020 gjennomgikk referansesystemet en stor forandring. Ønsker du å vite mer om forholdet mellom den gamle vegreferansen og den nye vegsystemreferansen som ble innført da, kan du lese om det i faktaarket Fra Vegreferanse til vegsystemreferanse (PDF)

Gå videre