Ta kontakt om du har henvendelser og spørsmål rettet mot NVDB.

Melde feil på data i NVDB

Feil på data i NVDB meldes via vår feilmeldingstjeneste Fiksvegdata.

Brukeradministrasjon og tilganger

Fyll inn skjemaet under hvis du som kommune, entrepenør eller verktøyutvikler trenger tilgang til å endre data i NVDB.

Er du ansatt i en fylkeskommune, må du først avklare med din leder om du skal ha tilgang eller ikke. Din lokale IT-brukerstøtte har oversikt over kontaktpersonene for NVDB, og vil gi deg svar på hvem du skal kontakte. 

Prøv å forklare hva du skal legge inn i NVDB. Gjerne objekttyper hvis du vet disse.

Verktøy og API'er

Før du sender inn spørsmålet ditt, kan du sjekke om du finner svar på nettsiden om produkter i NVDB-porteføljen. 

Velg tema*
Legg ved eventuelle vedlegg til beskrivelse i form av PDF, Excel, Word, mm

Spørsmål om data

Har du spørsmål om data vi finner i NVDB, kan du stille dem her.

Velg tema*
Legg ved eventuelle vedlegg til beskrivelse i form av PDF, Excel, Word, mm

Spørsmål om leveranse av data

Les om dataleveranser til NVDB på våre nettsider. Her finner du også informasjon om krav til leveranser av data i henhold til vegdataforskriften.

Spørsmål fra entreprenører/konsulenter som skal levere til et prosjekt, sendes direkte til prosjektet og ikke via dette kontaktskjemaet. Dette gjelder også leveranser til driftskontrakter.

Velg tema*
Legg ved eventuelle vedlegg til beskrivelse i form av PDF, Excel, Word, mm

Andre henvendelser

Passer ikke henvendelsen din inn under noen av de andre temaene på denne siden, så kan du benytte skjemaet under til å spørre om det du lurer på.

Det er kun henvendelser relatert til NVDB eller systemene rundt som vil bli besvart.

Legg ved eventuelle vedlegg til beskrivelse i form av PDF, Excel, Word, mm

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.