NVDB er et system som består av en database som inneholder informasjon om vegen.

Vegnettet

Vegnettet, det nasjonale referansesystemet, inneholder et komplett nettverk for både kjørende, gående og syklende.

Vegobjekt

Vegobjekt er både fysiske objekter som skilt, stikkrenner eller rekkverk, men også hendelser som skred og ulykker og mer abstrakte data som for eksempel fartsgrenser og trafikkmengder.

Alle vegobjekter er stedfestet på vegnettet i NVDB som enten punkt eller strekning og beskriver hvilken veg det er knyttet til. I tillegg kan man ha egengeometri som beskriver plassering i terrenget.

Klienter og verktøy

NVDB-systemet består også av et sett med klienter for å hente ut og se på data eller registrere data i NVDB og flere programmeringsgrensesnitt (API).

De viktigste klientene:

De viktigste NVDB-verktøyene utviklet av Statens vegvesen for å kunne håndtere data:

  • Vegkart for å se på data i nettleseren.
  • Datafangst er et verktøy for å laste opp, kontrollere og redigere vegdata som skal til NVDB og Felles kartdatabase (FKB).
  • Dakat er et javabasert verktøy som viser komplett innhold i Datakatalogen.
  • NVDB-Datakatalog viser innholdet i nettleseren.
  • Rapportgenerator med et utvalg av rapporttyper.
  • Fiksvegdata for å melde om feil i NVDB.
  • NVDB-info som inneholder blant annet nyheter, brukerveiledninger og dokumentasjon for utviklere.

Komplett oversikt over verktøy utviklet av Statens vegvesen, finnes på NVDB-info

Oppdaterte data

Veg- og transportdata fra NVDB brukes i hele vegens livsløp, fra planlegging til drift og vedlikehold. Dataene skal til enhver tid være oppdatert i henhold til gjeldende kravstilling og regler fastsatt i Datakatalogen.

Tilgang til NVDB

Data fra NVDB er fritt tilgjengelig gjennom Norsk lisens for offentlige data. For å registrere og vedlikeholde data kreves brukere med skriverettigheter. Dette bestilles via vårt kontaktskjema.