I Vegkart kan du se data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og laste ned data på forskjellige formater.

Vegkart

Søk etter data innenfor et geografisk område eller langs en veg.

Aktuelle data kan være:

  • Det digitale vegnettet.
  • Administrative objekt som fartsgrense eller trafikkmengde.
  • Fysiske objekt som tunnel eller kum.
  • Hendelser som skred eller trafikkulykker.

Alle data langs vegnettet kan vises i kartet eller lastes ned på rapportfil på forskjellige formater.

Brukerveiledning

Hente ut og se på data i NVDB