Forvaltere av riks- og fylkesvegnettet, herunder Statens vegvesen, Nye Veier AS og alle landets fylkeskommuner, forvalter en rekke data i NVDB.

En del av dataene er vegforvalterne forpliktet til å holde oppdatert i henhold til avtaler hjemlet i Vegdataforskriften, andre data er vegforvalters egne data til bruk i forbindelse med drift og vedlikehold av eget vegnett.

Vegforvalterne har i tillegg, gjennom Norge Digitalt samarbeidet, forpliktet seg til å levere data til FKB for sine prosjekt. FKB-data er del av Norges offisielle kartgrunnlag, og benyttes blant annet som grunnlag for etablering av vegnett i NVDB.

Innholdet i NVDB er spesifisert i Datakatalogen i form av vegobjekttyper med tilhørende egenskapstyper, tillatte verdier og relasjoner, samt tilhørende produktspesifikasjoner. Innholdet i FKB er spesifisert gjennom SOSI Objektkatalog med tilhørende FKB-produktspesifikasjoner.

I utbyggingsprosjekter og driftskontrakter gjøres det avtale om leveranse av data til NVDB og FKB. Databestiller kan da være Statens vegvesen, Nye Veier AS, en fylkeskommune eller en kommune. Dataleverandør er vanligvis utbyggingsentreprenør eller prosjekterende rådgiver.

For å spesifisere hva som skal leveres av data er det utarbeidet objektlister. Objektlistene definerer et utdrag av NVDB Datakatalogen og SOSI Objektkatalog. Vi opererer med to ulike objektlister:

  1. FKB/NVDB Objektliste for ferdigvegsdata 1 (Objektliste 1)
  2. FKB/NVDB Objektliste for ferdigvegsdata 2 (Objektliste 2)

For utbyggings- og driftskontrakter med Statens vegvesen og fylkeskommunene benyttes alltid Objektliste 1.  For utbyggings- og driftskontrakter med Nye Veier AS benyttes normalt Objektliste 2, men Objektliste 1 skal benyttes for veger som skal overtas av Statens vegvesen/fylkeskommunene ved vegåpning. Dette gjelder for eksempel tilførselsveger, eksisterende veg som erstattes av ny veg og blir ombygd/nedklassifisert, med mer.

Spesifikke krav til dataleveransene skal framkomme av kontrakt med databestiller. I tilknytning til Objektlista finnes også følgende dokument:

Tabellen nedenfor viser de siste offisielle versjonene av objektlistene. Det er link til zip-fil som inneholder selve Objektlista inkludert egenskapsskjema, leveranseprotokoll og veiledningsdokument. Denne lastes ned og pakkes ut på lokal disk. Tabellen nedenfor har også link til DAKAT hvor det er full oversikt over innholdet i Datakatalogen/Objektlistene. Innholdet kan filtreres til å vise kun Objektlisten 1 eller kun Objektlsite 2.

Ta kontakt med byggherre/databestiller for mer informasjon.

Offisielle versjoner av objektlistene
Datakatalog (versjon) Gyldig fra (dato) Objektliste_1 Statens vegvesen Objektliste_2 Nye Veier AS
2.36 2024.03.11 Zip-fil-versjon 6.6 Zip-fil-versjon 1.24
2.35 2023.12.11 Zip-fil-versjon 6.5 Zip-fil-versjon 1.23
2.34 2023.10.06 Zip-fil-versjon 6.4 Zip-fil-versjon 1.22
2.33 2023.06.19 Zip-fil-versjon 6.3 Zip-fil-versjon 1.21
2.32 2023.04.24 Zip-fil-versjon 6.2 Zip-fil-versjon 1.20
2.31 2023.02.06 Zip-fil-versjon 6.1 Zip-fil-versjon 1.19
2.30 2022.10.10 Zip-fil-versjon 6.0 Zip-fil versjon 1.18
2.29 2022.06.13 Zip-fil versjon 5.9 Zip-fil versjon 1.17
2.28 2022.03.14 Zip-fil versjon 5.8 Zip-fil versjon 1.16
2.27 2021.12.15 Zip-fil versjon 5.7 Zip-fil versjon 1.15
2.26 2021.10.18 Zip-fil versjon 5.6 Zip-fil versjon 1.14
2.25 2021.06.23 Zip-fil versjon 5.5 Zip-fil versjon 1.13
2.24 2021.04.19 Zip-fil versjon 5.4 Zip-fil versjon 1.12
2.23 2021.02.01 Zip-fil versjon 5.3 Zip-fil versjon 1.11
2.22 2020.10.19 Zip-fil versjon 5.2 Zip-fil versjon 1.10
2.21 2020.06.22 Zip-fil versjon 5.1 Zip-fil versjon 1.09
2.20 2020.03.13 Zip-fil versjon 5.0 Zip-fil versjon 1.08
2.19 2020.01.01    
2.18 2019.10.14 Zip-fil versjon 4.8 Zip-fil versjon 1.06
2.17 2019.06.19 Zip-fil versjon 4.7 Zip-fil versjon 1.05
2.16 2019.02.25 Zip-fil versjon 4.6 Zip-fil versjon 1.04
2.15 2018.12.03 Zip-fil versjon 4.5 Zip-fil versjon 1.03
2.14 2018.09.24 Zip-fil versjon 4.4 Zip-fil versjon 1.02
2.13 2018.05.28 Zip-fil versjon 4.3 Zip-fil versjon 1.01
2.12 2018.02.26 Zip-fil versjon 4.2 Zip-fil versjon 1.00
2.11 2017.11.29 Zip-fil versjon 4.1  
2.10 2017.09.11 Zip-fil versjon 4.0  
2.09 2017.05.29 Zip-fil versjon 3.9  
2.08 2017.02.27 Zip-fil versjon 3.8  
2.07 2016.10.31 Zip-fil versjon 3.7  
2.06 2016.06.20 Zip-fil versjon 3.6  
2.05 2016.03.07 Zip-fil versjon 3.5  
2.04 2015.10.12 Zip-fil versjon 3.4  
2.03 2015.06.09 Zip-fil versjon 3.3  
2.02 2015.03.25 Zip-fil versjon 3.2  
2.01 2014.12.03 Zip-fil versjon 3.1  
2.00 2014.09.04 Zip-fil versjon 3.0  
1.99 2014.06.19 Zip-fil versjon 2.9  
1.98 2014.04.10 Zip-fil versjon 2.8  
1.97 2014.02.03 Zip-fil versjon 2.7  
1.96 2013.10.29 Zip-fil versjon 2.6  
1.95 2013.06.25 Zip-fil versjon 2.5  
1.94  2013.06.18 Zip-fil versjon 2.4  
1.93 2013.03.13 Zip-fil versjon 2.3  

Registrere data i NVDB