Statens vegvesen krever at all utbygging/utbedring av riks- og fylkesvegene skal dokumenteres i Nasjonal VegDatabank (NVDB).

Statens vegvesen har i tillegg gjennom Norge Digitalt samarbeidet forpliktet seg til å levere data til FellesKartBase (FKB) for sine prosjekt.

Data i NVDB benyttes i forvaltning, drift og vedlikehold av vegene. FKB-data er del av Norges offisielle kartgrunnlag og benyttes også som grunnlag for etablering av vegnett i NVDB.

Innholdet i NVDB er spesifisert i Datakatalogen i form av vegobjekttyper med tilhørende egenskapstyper, tillatte verdier og relasjoner samt tilhørende produktspesifikasjoner. Innhold i FKB er spesifisert gjennom SOSI Objektkatalog med tilhørende FKB-produktspesifikasjon.

I utbyggingsprosjekter og driftskontrakter gjøres det avtale om leveranse av data til NVDB og FKB. Dette gjelder både veger som Statens vegvesen har ansvar for og veger som Nye Veier har ansvar for.

For å spesifisere hva som skal leveres av data er det utarbeidet objektlister. Objektlistene definerer et utdrag av NVDB Datakatalogen og SOSI Objektkatalog. Data som ikke er definert i objektlistene har Statens vegvesen ansvar for å framskaffe. Vi opererer med to ulike objektlister:

  1. FKB/NVDB Objektliste for ferdigvegsdata, Statens vegvesen. Heretter nevnt Objektliste 1
  2. FKB/NVDB Objektliste for ferdigvegsdata, Nye Veier AS. Heretter nevnt Objektliste 2

Objektliste 1 gjelder for veger som Statens vegvesen har utbyggings- og driftsansvar for. Objektliste 2 gjelder for veger som Nye Veier AS har utbyggings- og driftsansvar for.

For utbyggings- og driftskontrakter med Statens vegvesen benyttes alltid Objektliste 1. For utbyggings- og driftskontrakter med Nye Veier AS benyttes normalt Objektliste 2, men Objektliste1 skal benyttes for veger som skal overtas av Statens vegvesen/Fylkeskommunene ved vegåpning. Dette gjelder f.eks tilførselsveger, eksisterende veg som erstattes av ny veg og blir ombygd/nedklassifisert, mm.

Spesifikke krav til dataleveransene skal framkomme av kontrakt med oppdragsgiver. Praktisk veiledning finnes i eget dokument.

Objektkodeliste for utbyggingsprosjekter beskrevet i HB 770 har referanse til objekttyper i NVDB og FKB. Objektkodelista for et spesifikt utbyggingsprosjekt vil slik sett vise hvilke data som er aktuelle for overføring til NVDB og FKB.

Tabellen nedenfor viser de siste offisielle versjonene av objektlistene. Det er link til zip-fil som inneholder selve Objektlista med veileder, produktspesifikasjoner, egenskapsskjema, etc. Denne lastes ned og pakkes ut på lokal disk. Tabellen har også link til DAKAT hvor det er full oversikt over innholdet i Datakatalogen/Objektlistene. Innholdet kan filtreres til å vise kun Objektlistene1 eller kun Objektlsite2. (For versjon 2.19 og eldre er det egne linker til Objektlistene).

Ta kontakt med din kontaktperson/byggeleder i Statens vegvesen / Nye Veier AS for mer informasjon. 

Offisielle versjoner av objektlistene
Datakatalog [versjon] Gyldig fra [dato] Objektliste_1 Statens vegvesen Objektliste_2 Nye Veier AS
2.31 2023.02.06 Zip-fil-versjon 6.1 Zip-fil-versjon 1.19
2.30 2022.10.10 Zip-fil-versjon 6.0 Zip-fil versjon 1.18
2.29 2022.06.13 Zip-fil versjon 5.9 Zip-fil versjon 1.17
2.28 2022.03.14 Zip-fil versjon 5.8 Zip-fil versjon 1.16
2.27 2021.12.15 Zip-fil versjon 5.7 Zip-fil versjon 1.15
2.26 2021.10.18 Zip-fil versjon 5.6 Zip-fil versjon 1.14
2.25 2021.06.23 Zip-fil versjon 5.5 Zip-fil versjon 1.13
2.24 2021.04.19 Zip-fil versjon 5.4 Zip-fil versjon 1.12
2.23 2021.02.01 Zip-fil versjon 5.3 Zip-fil versjon 1.11
2.22 2020.10.19 Zip-fil versjon 5.2 Zip-fil versjon 1.10
2.21 2020.06.22 Zip-fil versjon 5.1 Zip-fil versjon 1.09
2.20 2020.03.13 Zip-fil versjon 5.0 Zip-fil versjon 1.08
2.19 2020.01.01    
2.18 2019.10.14 Zip-fil versjon 4.8 Zip-fil versjon 1.06
2.17 2019.06.19 Zip-fil versjon 4.7 Zip-fil versjon 1.05
2.16 2019.02.25 Zip-fil versjon 4.6 Zip-fil versjon 1.04
2.15 2018.12.03 Zip-fil versjon 4.5 Zip-fil versjon 1.03
2.14 2018.09.24 Zip-fil versjon 4.4 Zip-fil versjon 1.02
2.13 2018.05.28 Zip-fil versjon 4.3 Zip-fil versjon 1.01
2.12 2018.02.26 Zip-fil versjon 4.2 Zip-fil versjon 1.00
2.11 2017.11.29 Zip-fil versjon 4.1  
2.10 2017.09.11 Zip-fil versjon 4.0  
2.09 2017.05.29 Zip-fil versjon 3.9  
2.08 2017.02.27 Zip-fil versjon 3.8  
2.07 2016.10.31 Zip-fil versjon 3.7  
2.06 2016.06.20 Zip-fil versjon 3.6  
2.05 2016.03.07 Zip-fil versjon 3.5  
2.04 2015.10.12 Zip-fil versjon 3.4  
2.03 2015.06.09 Zip-fil versjon 3.3  
2.02 2015.03.25 Zip-fil versjon 3.2  
2.01 2014.12.03 Zip-fil versjon 3.1  
2.00 2014.09.04 Zip-fil versjon 3.0  
1.99 2014.06.19 Zip-fil versjon 2.9  
1.98 2014.04.10 Zip-fil versjon 2.8  
1.97

2014.02.03

Zip-fil versjon 2.7  
1.96 2013.10.29 Zip-fil versjon 2.6  
1.95 2013.06.25 Zip-fil versjon 2.5  
1.94  2013.06.18 Zip-fil versjon 2.4  
1.93 2013.03.13 Zip-fil versjon 2.3  

Registrere data i NVDB