Datafangst er et verktøy for å laste opp, kontrollere og redigere vegdata som skal til NVDB og Felles kartdatabase (FKB).

Datafangst Logg inn

Dataene kan oppstå som følge av krav til leveranse ved utbygging og utbedring av riks- og fylkesveger, og levert via SOSI-format eller direkte fra andre verktøy via Datatafangst-API.

  • Dataene blie validert mot Datakatalogen og legger til rette for at brukere kan kontrollere og redigere ferdig vegsdata i kart og tabell.
  • Objektene knyttes sammen og festes til riktig vegnett.
  • Når dataene er godkjent, overføres dataen til NVDB og lastes ned for innlegging i FKB.

Tilganger og roller

For å logge inn i Datafangst må du enten ha bruker i Statens vegvesen (SVV-bruker), eller være invitert inn av en forvalter.

Brukerveiledning og webinarer

Datafangst-API

Endringslogg

Registrere data i NVDB