En konferanse i regi av Statens vegvesen 10. og 11. april 2024 på Scandic Lerkendal i Trondheim.

Statens vegvesen bygger den digitale veien – et intelligent digitalt transportnett. Den digitale veien skal legge til rette for et intelligent transportsystem som vil bidra til økt trafikksikkerhet og gi bedre fremkommelighet på en bærekraftig måte.a

Dette er en møteplass for ansatte og kunder/brukere av data og tjenester fra Statens vegvesen som ønsker å være med på å bygge den digitale veien.

Veg- og transportrelaterte data har aldri vært mer aktuelle i samfunnsnyttige tjenester. For at bruken av disse dataene skal gi verdi, må de være tilgjengelig og ha kjent kvalitet. Alle leddene i verdikjeden fra innsamling og etablering av datasett til uttak og bruk, henger nøye sammen.

På konferansen skal vi blant annet se på hvordan vi legger til rette for effektiv datafangst gjennom både nye og eksterne datakilder, og hvordan vi på bakgrunn av disse tester og utvikler for framtidas vegtransport.

Foreløpig program

Onsdag er det felles program

Program 10. april kl. 11.00–17.00
Moderator: Gjermund C. Jacobsen
Klokkeslett Tema
10.00 Registrering, kaffe og enkel servering
11.00

Åpning og velkommen til den digitale veien

 • Åpning og velkommen v/Erlend H. Aakre, divisjonsdirektør Transport og samfunn 
 • Den digitale veien – Det store bildet v/Per Roald Andersen, avdelingsdirektør Transportutvikling
 • Den digitale veien – målbilde og nøkkelfaktorer for å lykkes v/Hanne N. Breivik, Løft, Statens vegvesen
 • Nasjonal strategi for automatisert veitransport v/Siri Vasshaug, ITS Teknologi, Statens vegvesen
 • Veidataforskriften v/Mette Hendbukt, Vegtransport, Statens vegvesen
12.00 Pause
12.15

Nasjonal vegdatabank – Samarbeid, analyse, tilstand og fremtiden

 • Nasjonal vegdatabankDigital drivkraft v/Espen Sveen, seksjonsleder Transportdata, Statens vegvesen
 • Kartverkets samarbeid med Statens vegvesen og hvordan Kartverket sørger for at vi får inn kommunale data i NVDB v/Arne Sonflå, Kartverket
 • GIS og analyse - Langsiktig utviklingsstrategi v/Kirsten Tegle Bryne, Overordnet planlegging og analyse, Statens vegvesen
 • Utvikling av tilstandsindikatorer for riksvegnettet v/Kai Rune Lysbakken, SINTEF Community
13.00 Lunsj
14.00

Hvordan gir dataene våre verdi?

 • Data i en verdikjede: Fra kilde til bruker v/Jahn Erik Røhme og Martin Fredriksen, Veg og transportteknologi, Statens vegvesen
 • Prehospitale tjenester – Viktigheten av  komme frem i en sektor preget av avstand og mobilitet v/Tormod Storsveen Throndsen, St. Olavs hospital
 • Opplevelser på midtlinja – mellom brukeren og forvalteren v/Erik Scavnius, Locus 
15.00 Pause med enkel servering
15.15

Gode eksempler på samarbeid – hvor går veien videre?

 • ITS – Veikart v/Erik Olsen, Seksjonsleder, ITS Teknologi, Statens vegvesen
 • Jammetest – Resultater, samarbeid og videre arbeid v/Tomas Levin, ITS Teknologi, Statens vegvesen
 • ITS-programmet – Samarbeid på tvers av fagfelt og prosjekt – hva har skjedd og hva skjer videre? v/Per Einar Pedersli, ITS Teknologi, Statens vegvesen
16.15 Pause
16.25

Hva blir viktig for den digitale veien

 • Nasjonal vegdatabank – Fremtidens kunder og behov v/Espen Sveen, Transportdata, Statens vegvesen
 • MODI: Creating OpenDrive from NVDB v/Viktor C. Gabrielsson, AstraZero
 • Digitalisering av vegtransport – hvorfor og hvordan? v/Hanne Seter, SINTEF
 • Oppsummering og refleksjoner v/Per Roald Andersen, avdelingsdirektør Transportutvikling, Statens vegvesen og Erlend H. Aakre, divisjonsdirektør Transport og samfunn, Statens vegvesen
17.00–19.00 Mingling og mat utenfor konferansesalen

Torsdag kan du velge mellom to fagkonferanser:

Torsdag: Fremtidens data og kunder i Nasjonal vegdatabank

Program 11. april kl. 9.00–16.00
Moderator: Runa Svendsen
Klokkeslett Tema
08.30 Registrering og kaffe
09.00

Nasjonal vegdatabank – Kjernevirksomhet

 • Velkommen
 • Nasjonal vegdatabank som grunnlag for den digitale veien v/Espen Sveen, Transportdata, Statens vegvesen
 • Overgang til ny NVDB-kjerne v/Torbjørn Gjendem, Transportdata, Statens vegvesen
 • Arkitekturmålbilde for Nasjonal vegdatabank v/Bjørn Tore Kvam, Digital drivkraft, Norconsult
10.10 Pause med enkel servering
10.25

Nasjonal vegdatabank – Flytsonen

 • Ny faggruppe v/Petter Bakke, Geodata 3, Statens vegvesen
 • Registreringsklienter – «Vår strategi» v/Torbjørn Gjendem, Transportdata, Statens vegvesen
 • Datafangst - nå og framover v/Jan Kristian Jensen, Transportdata, Statens vegvesen
 • Leverandørpitcher
  • Norconsult v/Anders Rognes
  • Triona v/Cathrine Kile
  • Asplan Viak v/Frode Wiseth Jørgensen
  • Safe Control v/Odd Øygarden
  • Volue v/Stig Vidar Hovland
11.30 Lunsj
12.30

Nasjonal vegdatabank – Mulighetsrommet

 • Hvilke nasjonale og internasjonale lover og regler skal vi forholde oss til? v/Finn Tore Johansen, Vegtransport, Statens vegvesen 
  • Veidataforskriften og RTTI
 • Erfaringer: Bruk av data i dag – Øvre Eiker kommune v/Jan Roger Humlebekk, Øvre Eiker kommune
 • TomTom + NVDB = Sant! Vår bruk av NVDB-dataene v/Kristian Georg Klem, TomTom
 • MODI – Creating OpenDrive from NVDB v/Bjor Grønnevet, ITS Teknologi, Statens vegvesen og Viktor Gabrielsson, AstaZero
13.30 Pause
13.45

Nasjonal vegdatabank – Datakvalitet

 • Hvorfor er datakvalitet viktig? v/Geir Magnus Lyse Tungland, Geodata, Statens vegvesen
 • Langsiktig utviklings strategi for riksvegnettet – Bruk av NVDB-data hever kvaliteten  v/Linda Strand, Utredning vest, Statens vegvesen
 • Bruke maskinsyn for å kontrollere fartsgrenser i NVDB v/Johan Wåhlin, ITS Teknologi, Statens vegvesen
14.45 Pause med enkel servering
15.00

Nasjonal vegdatabank – Lagbygging

 • Support: Nå og fremover v/Torbjørn Gjendem, Transportdata, Statens vegvesen
 • Hvordan drive kompetanseheving og informasjonsdeling? v/Marte Lillegård, Digital drivkraft, Bouvet
 • Hvordan rigger vi oss for fremtiden? v/Petter Bakke, Geodata 3, Statens vegvesen
 • Oppsummering og avslutning v/Espen Sveen, Transportdata, Statens vegvesen
16.00 Slutt

Torsdag: Målestasjoner, sensorer og nye datakilder

Program 11.april kl. 09.00–16.00
Moderator: Gjermund C. Jakobsen 
Klokkeslett Tema
08.30 Registrering og kaffe
09.00

Samarbeid og tjenester

 • Velkommen  
 • Veidataforskriften v/Mette Hendbukt, Vegtransport, Statens vegvesen
  • Hva ligger i ansvaret for nasjonale tjenester
  • Hvilke føringer ligger i forskriften
 • Innsikt i bruksbehov fra Vegtrafikksentralen v/Stian Dyrø Gullvåg, VTS Midt, Statens vegvesen
10.10 Pause med enkel servering
10.25

Nye datakilder

 • Nye Veier – Vi teppebombes med systemer og data, til hvilken nytte? v/Jens O. Dolva, Nye Veier AS
 • Bilbergingsdata: En suksesshistorie v/Jahn Erik Røhme, Veg og transportteknologi, Statens vegvesen
 • AI og vegbilder: Muligheter for kjøretøyklassifisering? v/Erik Selmer, Finnmark fylkeskommune og Jone Rasmussen, Counting Hero
 • Trafikkdata: Tilgjengeliggjøring av hastighetsdata v/Kristin Gryteselv, Veg og transportteknologi, Statens vegvesen
11.30 Lunsj
12.30

På vei mot automatisering

 • Automatisert kjøring i Groruddalen: Hvordan skal vi bevare trafikksikkerheten? v/Mikkel Haugaard, Holo
 •  ITS Interchange – Hva er det og hva kan vi bruke den til? v/Per Einar Pedersli, ITS Teknologi, Statens vegvesen 
  • Arbeidsvarsling
 • Winter road intelligence provision v/Kenneth Sørensen, ITS Teknologi, Statens vegvesen 
13.30 Pause
13.45

Nye forretningsmodeller

 • Bilindustrien: Hvilke forventinger har bilindustrien til vegmyndigheters bidrag når det gjelder data og infrastruktur v/ André Bekkevold Sande, SINTEF
 • Trafikkmengde fra punkt til strekning 
 • v/Snorre Hansen, Veg og transportteknologi, Statens vegvesen
 • Tele og floating car data – Hva er erfaringen og anvendelsesområdene v/Børge Bang, Overordnet planlegging og analyse, Statens vegvesen
14.45 Pause med enkel servering
15.00

Målestasjoner

 • Hva skal til for å drive verdens mest effektive bompengeinnkreving v/Børge Bylund, Veg- og transportteknologi, Statens vegvesen
 • Målestasjoner og utfordring i hverdagen v/Arne Hallheim, Geodata 1, Statens vegvesen
 • Oppsummering og avslutning v/Gjermund Jakobsen, Transportutvikling, Statens vegvesen
16.00 Slutt

Praktisk informasjon

Det er begrenset antall plasser på konferansen.

Konferansen holdes i år på Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127A, Trondheim (Google)

Deltakeravgift

Deltakeravgiften dekker konferansedeltakelse, pausemat , lunsj, minglermat og kaffe/te/vann.

 • For ansatte i Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner, Nye veier og Kartverket koster det 1100 kroner per dag å delta.
 • Eksterne betaler 1500 kroner per dag.

Betaling

Konferansen kan kun betales med kredittkort, faktura er dessverre ikke mulig. Konferansen betales ved å legge inn kredittkort/betalingskort ved påmelding. Kortet blir belastet etter påmeldingsfristen 21. mars 2024 og etter det refunderes ikke beløpet.

Overnatting

Du må selv sørge for å bestille rom for overnatting på konferansehotellet (Scandic Hotels)

Påmelding

Frist for påmelding var 21. mars 2024.