RDS-TMC står for «Radio Data System - Traffic Message Channel» og er en europeisk standard for språkuavhengig trafikkinformasjon.

Hva er RDS-TMC?

RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel) er en europeisk standard for en språkuavhengig trafikkinformasjonstjeneste. Tjenesten er basert på en felles europeisk kodeliste for meldinger (Event List), og et standardisert system for å stedfeste meldinger (Location Table). TMC-meldingene kringkastes som et stille RDS-signal sammen med FM-radioprogrammer. For å kunne motta RDS-signalet må man ha en RDS-TMC mottager. En slik mottager kan være innebygget i en radio eller et navigasjonssystem. Etter omleggingen til DAB og digital radio i 2017 kringkastes ikke RDS-TMC trafikkmeldinger i Norge. Location Table kan fremdeles benyttes som stedfesting i navigasjonsløsninger.

Norsk Location Table og Event List

Det er Statens vegvesen som utarbeider og kvalitetssikrer TMC-referansesystemet (Location Table), og norsk versjon av kodelisten for meldinger (Event List).

TMC-Location Table er kvalitetssikret og sertifisert i TISA (Traveller Information Services Association)

Kopiering, bruk og tilgjengeliggjøring er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Nedlastingen av norsk Location Table og Event List er i første rekke interessant for utstyrsleverandører og tjenesteleverandører.