Leier bedriften din ut kjøretøy? Finn ut av hvordan dere kan sjekke opplysningene i et førerkort.

Hvis dere leier ut kjøretøy, har dere ansvar for å sjekke at de som leier kjøretøy, har gyldig førerkort for riktig klasse. Bedrifter kan bruke Statens vegvesens API for sjekk av førerkort til dette.

Få tilgang til API-et for sjekk av førerkort

For å kunne bruke API-et for sjekk av førerkort må bedriften ha tilgang til

  • API-et for sjekk av førerkort fra Statens vegvesen
  • Maskinporten fra Digitaliseringsdirektoratet

Maskinporten sørger for at virksomheter som skal utveksle data, får sikker autentisering og korrekt tilgang.

Slik får dere tilgang til API-et for sjekk av førerkort

  1. Skriv til oss, og forklar hva dere skal bruke API-et til. Vi sender dere deretter bruksvilkårene for tjenesten til underskrift.
  2. Skriv under på vilkårene, og send oss en e-post med bedriftens organisasjonsnummer og de underskrevne vilkårene. Den som skriver under, må ha myndighet til å signere på vegne av bedriften.

Slik får dere tilgang til maskinporten

Før dere kan ta i bruk API-et for sjekk av førerkort, må dere ha tilgang til maskinporten hos Digitaliseringsdirektoratet. Gå til Ta i bruk maskinporten (Digdir), og følg veiledningen for å få tilgang som «konsument».

Har dere spørsmål om maskinporten? Kontakt Digitaliseringsdirektoratet ved hjelp av kontaktinformasjonen nederst på sidene deres.

Slik tar dere i bruk API-et

Sett «resource» til «https://www.vegvesen.no» i kallet mot maskinporten. Da får dere korrekt tilgangsnøkkel (access token) tilbake.

Tilgangsnøkkelen skal inneholde et «aud»-claim med verdien «https://www.vegvesen.no». Uten denne tilgangsnøkkelen gir API-et feilmeldingen «Audience is not specified/supported». Du kan lese mer om dette i Digdirs dokumentasjon.

Gå videre