Skal du låne bort bil eller tilhenger? Sjekk om den som låner den, har gyldig førerkort og riktig førerkortklasse.

Sjekk andres førerkort Logg inn

Du som bileier er ansvarlig for å sjekke at personen du låner bort kjøretøyet til, har førerkort for den klassen som kreves.

Slik søker du

Tast inn fødselsnummer og etternavn på den du vil sjekke. For å få treff er det tilstrekkelig at du taster inn de fem første bokstavene i etternavnet. Både firmaer og privatpersoner kan søke.

Vi logger alle søk, og søket ditt blir synlig for den du søker på. Søkehistorikken lagres i ett år og blir deretter slettet. Første gang du søker på noen, får de en SMS om søket og hvordan de kan sjekke søkehistorikken sin.

Hvilke opplysninger kan du se?

 • gyldige førerkortklasser (ikke utløpsdatoer)
 • begrensning til automatgir (kode 78)
 • rettighetskoder
 • yrkessjåførkompetanse med utløpsdato (også utløpte)

Forbehold i tjenesten

Du kan søke på inntil ti personer per døgn. Tjenesten gir treff på gyldige førerkortklasser.

Informasjon om beslag, inndragning eller begrensninger i førerretten som skyldes helse, er underlagt taushetsplikt og kan ikke utleveres. Begrensninger som skyldes helse, er påført førerkortet i form av kode.

Når får du ikke treff?

 • Når den du søker på, ikke har førerkort.
 • Når førerkortklassen er utløpt.
 • Når førerkortet er beslaglagt eller inndratt.
 • Når et gyldig førerkort har begrensninger som skyldes helse.
 • Når personen ikke lenger bruker fødselsnummeret eller d-nummeret du søker på.
 • Når førerkortet ikke er utstedt i Norge.
 • Når førerkortet er byttet inn i utlandet.

Hva får du ikke treff på?

 • ADR-kompetanse (farlig gods)
 • utrykningskompetanse