Her forklarer vi hvordan du sjekker opplysningene i et førerkort ved å søke i API-et.

Slik søker dere

Kall API-et med fødsels-/d-nummer og etternavn til personen dere vil sjekke. Dere får da opplysninger om personens førerkort.

Vi logger alle søk

Søk er synlige for den det er søkt på. Første gang det blir søkt på noen, sender vi dem SMS om søket og forklarer hvordan de kan sjekke søkehistorikken sin.

Hvilke opplysninger vises i tjenesten?

 • gyldige førerkortklasser (ikke utløpsdatoer)
 • begrensning til automatgir (kode 78)
 • rettighetskoder
 • yrkessjåførkompetanse med utløpsdato (også utløpte)

Forbehold i tjenesten

Bedrifter kan søke på inntil 2 000 personer per døgn. Tjenesten gir treff på gyldige førerkortklasser.

Vi kan ikke utlevere informasjon om beslag, inndragning eller begrensninger i førerretten som skyldes helse. Begrensninger som skyldes helse, er påført førerkortet i form av kode. Se oversikten over koder på førerkort (PDF).

Når får du ikke treff?

 • Når den du søker på, ikke har førerkort.
 • Når førerkortklassen er utløpt.
 • Når førerkortet er beslaglagt eller inndratt.
 • Når et gyldig førerkort har begrensninger som skyldes helse.
 • Når personen ikke lenger bruker fødselsnummeret eller d-nummeret du søker på.
 • Når førerkortet ikke er utstedt i Norge.
 • Når førerkortet er byttet inn i utlandet.

Hva får du ikke treff på?

 • ADR-kompetanse (farlig gods)
 • utrykningskompetanse