Statens vegvesen tilbyr et lese-API for parkeringsregisteret.

Lese-API

Du kan benytte lese-API-et til å hente ut informasjon om de parkeringsområdene og parkeringstilbyderne som er i registeret.

Se dokumentasjonen for API-et for å få en oversikt over de ulike endepunktene og beskrivelsene av dataene.