Statens vegvesen tilbyr API-er for parkeringsregisteret.

Lese-API

Du kan benytte lese-API-et til å hente ut informasjon om de parkeringsområdene og parkeringstilbyderne som er i registeret.

Se dokumentasjonen for API-et for å få en oversikt over de ulike endepunktene og beskrivelsene av dataene.

Skrive-API

Er du parkeringstilbyder, kan du benytte skrive-API-et for å opprette, oppdatere og deaktivere parkeringsområdene dine.

Se dokumentasjonen for API-et for å få en oversikt over de ulike endepunktene og beskrivelsene av dataene.