Les mer om API for tekniske kjøretøyopplysninger med eierinformasjon og API for kjøretøyhendelser. Du får månedlig faktura for disse tjenestene.

Bestill tilgang til API-et Logg inn

API for tekniske kjøretøyopplysninger med eierinformasjon

API står for Application Programming Interface, som tillater programvaresystemer å kommunisere med hverandre. Hvis du vil bruke våre API-er, må du selv sørge for at ditt IT-system kan snakke med vårt system. For å få det til, trenger du kunnskap om programmeringsspråk, nettverkskommunikasjon og ofte også sikkerhetspraksis.

Staten vegvesen tilbyr API for tekniske kjøretøyopplysninger med eierinformasjon. Du kan gjøre spørring på ett konkret kjøretøy eller eier av kjøretøy og få returnert kjøretøyopplysninger og eierinformasjon på et gitt tidspunkt.

API-et er utviklet av Statens vegvesen for virksomheter som inngår avtale om bruk av tjenesten og som ønsker å integrere sine fagsystemer med Kjøretøyregisteret. Tjenesten kan benyttes av virksomheter direkte eller der virksomheter delegerer oppgaven til en underleverandør.

Tjenesten er delt inn i 3 produkter. Hvert produkt har en kvote for oppslag per døgn, basert på behovet for antall returnerte kjøretøy til sammen per døgn. Kvotene er på maks 5 000, 25 000 og 50 000 returnerte kjøretøy til sammen per døgn.

Prisoversikt API kjøretøyopplysninger med eierinformasjon
Produkt Beskrivelse Pris per måned uten mva. i NOK
API Kjøretøyopplysninger med eierinformasjon liten kvote Kvote på inntil 5 000 returnerte kjøretøy pr. døgn 2 640
API Kjøretøyopplysninger med eierinformasjon medium kvote Kvote på inntil 25 000 returnerte kjøretøy pr. døgn 13 200
API Kjøretøyopplysninger med eierinformasjon stor kvote Kvote på inntil 50 000 returnerte kjøretøy pr. døgn 26 400

API for kjøretøyhendelser

Staten vegvesen tilbyr i tillegg et API for kjøretøyhendelser som viser når et kjøretøy har en hendelse, f.eks. nyregistrering, eierskifte, eller teknisk godkjenning av kjøretøy. Denne informasjonen kan brukes i kombinasjon med «API for tekniske kjøretøyopplysninger med eierinformasjon». Dette gjør det mulig å holde ditt eget register oppdatert.

Prisoversikt API kjøretøyhendelser
Produkt Beskrivelse Pris per måned uten mva. i NOK
API Kjøretøyhendelser Informasjon om hendelser i Kjøretøyregisteret 5 000

Tilgang til tjenestene

For å få tilgang til API-ene må du som representant for virksomheten først godkjenne våre vilkår. Ved å godkjenne vilkårene samtykker du til virksomhetens plikter og rettigheter for bruk av tjenesten. I vilkårene får dere også informasjon om formålet med tjenesten, tilgangsstyring og hva som skjer ved brudd på vilkår. Du godkjenner vilkårene etter at du logger inn.

For å godkjenne vilkårene på vegne av en virksomhet må du ha en norsk elektronisk ID (BankID/Buypass/Commfides) og de riktige rettighetene i Altinn for virksomheten. Enten rettigheten «Godkjenne avtaler på vegne av organisasjoner» eller rollen «Samferdsel».

Data du får via API-ene

Tjenestene gir tilgang til helt ferske data og et rikt og godt strukturert datasett.

API for tekniske kjøretøyopplysninger med eierinformasjon

Med API for tekniske kjøretøyopplysninger med eierinformasjon får du tilgang til det tekniske datasettet for et kjøretøy, som blant annet inkluderer

  • registreringsdata
  • miljødata
  • mål og vekt
  • motor/kraftoverføring
  • dekk og felg
  • eieropplysninger

I tillegg inneholder tjenesten dato for forrige EU-kontroll og frist for neste. Tjenesten inneholder også datoer for når kjøretøyet ble registrert i Norge første gang, og når det ble registrert på nåværende eier for første gang. Du får ikke kjøretøyets kilometerstand i tjenesten.

Eieropplysninger

Ved oppslag på kjøretøyets registreringsnummer eller understellsnummer via API-et, vil responsen returnere navn og adresse for eier(e). Ved oppslag på organisasjonsnummer eller fødselsnummer i kombinasjon med etternavn gir responsen eierinformasjon i form av navn og poststed.

API for kjøretøyhendelser

Med API for kjøretøyhendelser får du tilgang til informasjon om hendelser i Kjøretøyregisteret, som blant annet inkluderer

  • registrering
  • eierskifte
  • adresseendringer
  • tekniske godkjenninger

Slik bruker du API-et

Når virksomheten din har inngått avtale med Statens vegvesen, må dere utvikle funksjonalitet som gjør det mulig å slå opp og motta respons via API-et. Statens vegvesen benytter Maskinporten for autentisering og tilgangskontroll for tjenesten. For å bruke API-et må dere ta i bruk Maskinporten.

Tilgang til TEST-miljøet er gratis og krever ikke at du har inngått avtale med Statens vegvesen om tilgang til tjenesten. For å få tilgang til TEST-miljøet må du sende en henvendelse til e-posten nedenfor med ditt organisasjonsnummer og be om tilgangen.

Har du spørsmål om tjenesten, ønsker å bestille tilgang til TEST-miljøet eller ønsker å avslutte abonnement på tjenesten kan du sende en henvendelse til .