Du kan slå opp kjøretøyets eier og tekniske kjøretøyopplysninger via API. Tjenesten lanseres i september 2022.

Få tilgang til API-et Logg inn

Staten vegvesen tilbyr API for tekniske kjøretøyopplysninger med eierinformasjon. Du kan slå opp på registreringsnummer, understellsnummer, organisasjonsnummer eller fødselsnummer i kombinasjon med etternavn. Oppslaget gir et tilnærmet komplett og oppdatert datasett i tillegg til informasjon om eier(e) for et aktuelt kjøretøy på et gitt tidspunkt.

API-et er utviklet av Statens vegvesen for virksomheter som inngår avtale om bruk av tjenesten og som ønsker å integrere sine fagsystemer med kjøretøyregisteret. Tjenesten kan benyttes av virksomheter direkte eller der virksomheter opererer på vegne av en annen virksomhet.

Tjenesten vil ha en grense for oppslag per døgn på 2 000 returnerte kjøretøy. Det vil si at en virksomhet kan gjøre oppslag som utgjør 2 000 returnerte kjøretøy til sammen per døgn.

Tilgang til tjenesten

Tjenesten lanseres i slutten av september 2022. For å få tilgang til API-et må du som representant for virksomheten først inngå en avtale med Statens vegvesen om bruk. Du inngår avtale ved å logge inn øverst på denne siden. Du kan inngå avtale når tjenesten er lansert.

For å inngå en avtale på vegne av en virksomhet må du ha de riktige rettighetene i Altinn for virksomheten, enten rollen Samferdsel eller rettigheten Godkjenne avtaler på vegne av organisasjoner. Forespørselen om å inngå avtale med Statens vegvesen behandles automatisk og gir tilgang til tjenesten innen kort tid.

Data du får via API-et

Tjenesten gir tilgang til helt ferske data og et rikt og godt strukturert datasett. Med API for tekniske kjøretøyopplysninger med eierinformasjon får du tilgang til det tekniske datasettet for et kjøretøy, som blant annet inkluderer

  • registreringsdata
  • miljødata
  • mål og vekt
  • motor/kraftoverføring
  • dekk og felg
  • eieropplysninger

I tillegg inneholder tjenesten dato for forrige EU-kontroll og frist for neste. Tjenesten inneholder også datoer for når kjøretøyet ble registrert i Norge første gang, og når det ble registrert på nåværende eier for første gang. Du får ikke kjøretøyets kilometerstand i tjenesten.

Eieropplysninger

Ved oppslag på kjøretøyets registreringsnummer eller understellsnummer via API-et, vil responsen returnere navn og adresse for eier(e). Ved oppslag på organisasjonsnummer eller fødselsnummer i kombinasjon med etternavn gir responsen eierinformasjon i form av navn og poststed.

Slik bruker du API-et

Når virksomheten din har inngått avtale med Statens vegvesen, må dere utvikle funksjonalitet som gjør det mulig å slå opp og motta respons via API-et. Statens vegvesen benytter Maskinporten for autentisering og tilgangskontroll for tjenesten. For å bruke API-et må dere ta i bruk Maskinporten.