31 løpande driftskontraktar* med Statens vegvesen som byggherre og driftsansvar på riksveg per september 2023.

*) Med driftskontrakt meinast her kontrakt med løpande ansvar for mellom anna vinterdrift og trafikkberedskap.

RIKSVEGKONTRAKTAR (28 stykk – inkludert 2 "utviklingskontraktar" på Helgeland)
Kontrakt Entreprenør
9101 Drammen 2022–2027 VAKTMESTERKOMPANIET AS
9102 Hallingdal og Valdres 2021–2026 PRESIS VEGDRIFT AS
9103 Østfold–Follo 2022–2027 MESTA AS
9104 Oslo–Gardermoen 2021–2026 VAKTMESTERKOMPANIET AS
9106 Gjøvik–Romerike 2022–2027 MESTA AS
9107 Gudbrandsdalen 2020–2025 STIAN BRENDEN MASKINSERVICE AS
9108 Østerdalen 2020–2025 SVEVIA NORGE AS
9201 Vestfold og Telemark øst 2023–2028 VEIDEKKE INDUSTRI AS
9203 Sørlandske 2020–2023 PRESIS VEGDRIFT AS
9301 Stavanger 2022–2027 RISA AS
9302 Haugesund 2021–2026 MESTA AS
9303 Hardanger og Sogn 2022–2027 PRESIS VEGDRIFT AS
9304 Bergen 2021–2026 MESTA AS
9305 Sunnfjord 2021–2026 MESTA AS
9306 Nordfjord 2023–2028 MESTA AS
9401 Trondheim 2020–2025 VEIDEKKE INDUSTRI AS
9402 Steinkjer 2021–2025 VEIDEKKE INDUSTRI AS
9403 Nordmøre 2022–2027 MESTA AS
9404 Sunnmøre og Indre Romsdal 2023–2028 PRESIS VEGDRIFT AS
1814 Helgeland nord 2015–2030 HÆHRE ENTREPRENØR AS
1815 Helgeland sør 2017–2032 SKANSKA NORGE AS
9502 Salten 2020–2025 MESTA AS
9503 Midtre Hålogaland 2021–2026 PRESIS VEGDRIFT AS
9504 Sør-Troms 2023–2028 MESTA AS
9505 Nord-Troms 2022–2027 ANLEGG NORD AS
9506 Vest-Finnmark 2021–2026 PRESIS VEGDRIFT AS
9507 Øst-Finnmark 2023–2028 MESTA AS
9508 Ofoten 2023–2028 SVEVIA NORGE AS
FELLESKONTRAKTAR (kontraktar med løpande driftsansvar på både riks- og fylkesveg – 3 stykk)
Kontrakt Entreprenør
0801 Telemark vest 2018–2026 MESTA AS
1003 Kristiansand 2019–2027 PRESIS VEGDRIFT AS
1908 Indre Troms 2017–2025 MESTA AS