Få informasjon om driftskontrakter og opplæringsmateriell for entreprenører.

Løpende driftskontrakter

Oversikt løpende vegdriftskontrakter per september 2023 og hovedentreprenør i disse

Mal for driftskontrakter veg

Kurs i kalibrering av friksjonsmålere

Kort introduksjon til friksjonsmåling med bremsemålere og etterhengende utstyr. Dette er måleutstyr som benyttes for å følge opp kravene i driftskontrakt vei.

Presentasjon bremsemålere (YouTube)

Presentasjon etterhengende friksjonsmålere (YouTube)

Kompetansetest og opplæringsmateriell vinterdrift

Personer som utfører vinterdrift i driftskontraktene for Statens vegvesen må gjennomføre en kompetansetest på trafikkstasjon. Flere fylkeskommuner har samme krav. Testen kan kun tas på norsk.

Krav til kompetanse

Driftskontraktene setter krav til at alle som skal arbeide med vinterdrift i kontrakten og skal styre eller utføre vinterdrift, skal ha nødvendig kompetanse, teoretisk og praktisk innen vinterdrift.

Personellets kompetanse skal verifiseres gjennom en kompetansetest. Kompetansetesten skal gjennomføres senest 1. desember den første vintersesongen verifiseringen skal gjelde.

Kravet om verifisering av kompetanse gjelder personell som styrer vinterdrift eller er fører på bil/maskin i vinterdriften. Personell som kun utfører manuelt praktisk arbeid i vinterdriften er unntatt fra dette kravet om verifisering av kompetanse.

Entreprenøren må avklare i hvilken kategori hvert vinterpersonell skal verifiseres og varsle byggherren om dette. Verifisering av kompetanse/kompetansetest skal gjennomføres for den aktuelle kategorien på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Personellkategorier

Kompetansekravene som skal verifiseres er differensiert på følgende personellkategorier:

A Arbeidsledelse

Personell som styrer vinterdrift. Gjelder også personell som utfører vinterdrift selv og har ansvar for utkalling av andre som utfører vinterdrift

Us Utførende/salting

Personell som utfører vinterdrift: Fører på bil/maskin som strør salt (uansett vinterdriftsklasse).

U Utførende

Personell som utfører vinterdrift; Fører på annen bil/maskin enn bil/maskin som strør salt, det vil si personell som IKKE utfører salting.

Opplæringsmateriell vinterdrift

Entreprenørene har selv ansvaret for opplæring av sine ansatte, men Statens vegvesen vil fortsatt bistå med oppdatering av lærebok og powerpoint-presentasjoner for opplæring. Læreboka Rapport 832 ble oppdatert i 2022, og det er ikke gjort endringer i den. PowerPoint-presentasjonene er oppdatert for 2023, men det er kun gjort mindre endringer.


Tidligere versjoner av kursmateriell

Noe av innholdet i disse versjonene er utdatert i forhold til dagens krav.

DEMO Kompetansetest vinterdrift

Du er i ferd med å starte opp en DEMO for kompetansetest vinterdrift. Denne demoen viser typiske spørsmål som du vil møte i kompetansetesten på trafikkstasjonen, men spørsmålene er ikke helt like. Demoen og den faktiske kompetansetesten benytter to ulike programvarer, så layout og utseende er noe ulikt. Demoen inneholder spørsmål fra alle kategorier. I kompetansetesten vil du kun få spørsmål innenfor den kategorien du selv jobber og er oppmeldt i.

Kompetansetest vinterdrift

Kompetansetesten består av 40 spørsmål og minst 30 svar må være riktige for at testen skal bli godkjent. 

Hver oppgave har enten 3 eller 4 svaralternativer, og kun ett alternativ er riktig for hvert spørsmål.

Oppmelding og bestilling av time

Du melder deg opp selv ved å gå inn på Kurs- og kompetanseportal for arbeidsvarsling, viltsøk og vinterdrift og velge "Vinterdrift Kompetansetest". 

Etter at du har meldt deg opp, bestiller du selv time for testen på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Merk at tidspunkt for å gjennomføre tester kan avvike fra den ordinære åpningstiden på trafikkstasjonen. Ledige timer legges ut fortløpende, så vi anbefaler deg å sjekke jevnlig for tilgjengelige tidspunkt. Hvis det er lang ventetid, kan det være lurt å sjekke om det er ledige timer på en annen trafikkstasjon.

Du må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Se hva Statens vegvesen godtar som legitimasjon.

Gjennomføring

Du har 60 minutter til rådighet. Trenger du mer tid, må du kontakte personalet på trafikkstasjonen før de 60 minuttene har gått. Hvor mye tid du har igjen står hele tiden på skjermen.

Du vil få utdelt papirutskrift av D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser (PDF) og D2-ID9300a Bruk av salt (PDF) som lovlige hjelpemidler under testen. Disse er hentet fra dokumenter i driftskontraktene og er beskrevet i vedlegg 2 og 6 i Statens vegvesens rapport 832 «Opplæring i vinterdrift for operatører – Driftskontrakter på riksveg med oppstart 2022 og senere». Du kan også velge å vise disse hjelpemidlene på skjermen. Det er ikke tillatt å bruke andre hjelpemidler under prøven, heller ikke penn og papir.

Du har mulighet til å få spørsmål og svaralternativer lest opp på prøve-pc. På hvert spørsmål og svaralternativ finner du et høyttaler-symbol som du kan trykke på for å få lest opp informasjonen på siden. For å kunne benytte denne muligheten må du gi beskjed når du kommer til trafikkstasjonen. Du vil da få utlevert øretelefoner som kan brukes i testen. Det er ikke tillatt med egne medbrakte øretelefoner, øreklokker, headset eller lignende. 

Når testen er gjennomført, får du melding på skjermen om du har bestått eller ikke bestått. Det vil i en begrenset tidsperiode også være mulig å se hvilke oppgaver som er besvart feil, men ikke hvilket svaralternativ som er korrekt. Du kan få utdelt et ark der det står bestått/ikke bestått og antallet feil innenfor hvert tema på prøven.

Dersom du ikke består testen, kan du ta en ny test, men da må du først melde deg opp på nytt i kurs- og kompetanseportalen og deretter bestille ny time på trafikkstasjonen.

Det er ingen begrensning på hvor mange tester du kan gjennomføre for å bestå.

Gyldighet og tilgang til kompetansebevis

Etter gjennomføring av kompetansetesten vil du få en e-post med melding om at du kan  logge deg inn i portalen for å sjekke status og hente ut ditt digitale kompetansebevis når testen er bestått.

Godkjent kompetansetest er gyldig i 5 år fra gjennomføringsdato. Kompetansebevis skal vises fram ved forespørsel. Du vil få en SMS med påminnelse før kompetansebeviset går ut på dato.

Har du tatt kompetansetest ved trafikkstasjon tidligere og mistet kompetansebeviset, kan du gå inn på kompetanseportalen og hente ut digitalt kompetansebevis.

Kontakt oss på e-post hvis du har spørsmål om kompetansetestene eller ikke får tilgang til kompetansebeviset ditt.

Tilrettelagt prøve

Det er mulig å få tilrettelagt kompetansetest dersom du har lese-/skrivevansker eller andre behov for hjelp. Det betyr at du har en person til stede under prøven som kan bistå og veilede under gjennomføringen. Hvis du har slikt behov for tilrettelagt prøve må du ta kontakt med byggeledelsen på din kontrakt gjennom hovedentreprenøren. Dette krever egne prøverom, og tilrettelagt prøve må derfor bestilles spesielt på trafikkstasjonen.

Kostnader

Kompetansetest koster 650 kroner (pris i 2024) og betales ved gjennomføring av prøven på trafikkstasjonen. Kostnaden dekker også uthenting av digitalt kompetansebevis.