Kartet viser foreløpige planer for asfaltering av europa- og riksveger.