Oversikt over konkurranser som Statens vegvesen skal lyse ut i løpet av året blir oppdatert hver måned.

I oversiktene finner du informasjon om når konkurranser skal lyses ut, om innhold og anslått verdi.

Informasjonen er basert på prioriteringer i Statens vegvesens handlingsprogram. Konkret tidspunkt for utlysning vil være avhenging av prioriteringer i de årlige statsbudsjettene. 

Alle prosjekter som har planlagt oppstart for de(t) kommende år finnes i Nasjonal transportplan og gjennomføringsplanen.

Utlyste konkurranser

Alle konkurranser blir lagt ut på Doffin – den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.