Her finner du malfiler for kontrakter innen bygging, drift og vedlikehold av vei.

Kontraktstrategi

Mal for byggekontrakter

Mal for utbedringskontrakter

Vi viser til særskilte CoVid-19 maler for NS 8406 over og under terskelverdi:

Byggekontrakter - Under EØS-terskelverdi - DoV - NS 8406 - CoVid-19.docx

Byggekontrakter - Over EØS-terskelverdi - NS 8406 - DoV - lavest pris - CoVid-19.docx

Forøvrig brukes samme maler som for byggekontrakter.

Mal for asfaltkontrakter

Mal for veioppmerkingskontrakter

Mal for rekkverkskontrakter

Mal for driftskontrakter elektro

Mal for driftskontrakter vei