Få informasjon om driftskontrakter og opplæringsmateriell for entreprenører.

Løpende driftskontrakter

Oversikt løpende vegdriftskontrakter per september 2023 og hovedentreprenør i disse

Mal for driftskontrakter veg

Kompetansetest vinterdrift DEMO

Du er i ferd med å starte opp en DEMO for kompetansetest vinterdrift. Denne demoen viser typiske spørsmål som du vil møte i kompetansetesten på trafikkstasjonen, men spørsmålene er ikke helt like. Demoen og den faktiske kompetansetesten benytter to ulike programvarer, så layout og utseende er noe ulikt. Demoen inneholder spørsmål fra alle kategorier. I kompetansetesten vil du kun få spørsmål innenfor den kategorien du selv jobber og er oppmeldt i.

Opplæringsmateriell vinterdrift

Lærebøker og presentasjoner som entreprenørene kan bruke til opplæring i vinterdrift. Læreboka Rapport 832 ble oppdatert i 2022, og det er ikke gjort endringer i den. PowerPoint-presentasjonene er oppdatert for 2023, men det er kun gjort mindre endringer.

Tidligere versjoner av kursmateriell

Kurs i kalibrering av friksjonsmålere

Kort introduksjon til friksjonsmåling med bremsemålere og etterhengende utstyr. Dette er måleutstyr som benyttes for å følge opp kravene i driftskontrakt vei.

Presentasjon bremsemålere (YouTube)

Presentasjon etterhengende friksjonsmålere (YouTube)