Vinterdriften har stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet på veiene.

Standardkravene for vinterdrift er beskrevet i Vegvesenets håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (PDF). Denne danner grunnlaget for kravene som er satt i driftskontraktene. Fra 1. januar 2020 har Statens vegvesen kun ansvar for riksveiene mens fylkeskommunene har overtatt ansvaret for fylkesveiene.

Tall og fakta

Det brukes ca. 1 milliard kroner til vinterdrift av riksveiene hver vinter, og dette utgjør ca. 20 prosent av kostnadene til drift og vedlikehold.

Vinteren 2022/23 ble det brukt 112 000 tonn salt og 147 000 tonn sand på riksveiene. Det ble kjørt 6,6 millioner brøytekilometer som tilsvarer gjennomsnittlig 300 brøyteturer fram og tilbake på dette veinettet. Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for fylkesveiene  i 2020 finnes det ingen tilsvarende statistikk for hele fylkesveinettet.

Organisering og beredskap

Drifting av veier om vinteren krever en god organisering og beredskap slik at nødvendige tiltak hurtig kan settes i verk for å holde standardkravene som er satt.

Oppgavene kan deles i

 • snøbrøyting
 • snø- og isrydding
   - snørydding (maskinell og manuell)
   - snøfresing
   - snø og ishøvling
 • sandstrøing
 • salting
 • andre vinteroppgaver