Personer som utfører vinterdrift i driftskontraktene for Statens vegvesen må gjennomføre en kompetansetest.

Du finner opplæringsmateriell og informasjon om kompetansetesten på sida om driftskontraktene.