Gode rutiner for utførelse av driftsoppgaver sikrer en best mulig kvalitet på det arbeidet som skal utføres.

Grunnlaget for et godt resultat av vinterdriften legges gjennom et godt forarbeid. I tillegg til brøyting, snørydding og friksjonsforbedrende tiltak med sand og salt er det også en god del andre oppgaver som er viktig for å sikre god framkommelighet og trafikksikkerhet om vinteren:

 • fjerning av is (istapper) i tunnel og skjæringer som kan falle ned i kjørebanen
  Is i skjæringer bygger seg opp i kuldeperioder der vann kommer ut gjennom sprekker eller som overflatevann og fryser til etter hvert. Dersom det ikke er brede nok grøfter eller etablert nett for is-sikring må is som kan falle ned på veibanen fjernes
 • drifting av snø- og skredsikringsanlegg
 • drifting av snøskjermer
 • overvåking, opprydding mv. i forbindelse med snøskred
 • fjerne issvuller og iskjøving fra veibanen
 • åpning av vinterstengte veier
 • renhold av skilt og fjerning av snø foran skilt
 • oppsetting, supplering og nedtaking av brøytestikk
  Selv om hovedhensikten med brøytestikk er å markere brøytearealet er også refleksen på stikkene til stor hjelp for trafikantene i mørket da de kan gi god optisk ledning
 • utbedring av telehiv og varsling av trafikkfarlige telehiv gjennom skilting mv.
 • tining av stikkrenner og sluk for å sikre åpne vannveier
 • åpning av vannveier for å sikre avrenning av smeltevann og lede bort vann fra veiens overflate som følge av snøsmelting eller regn som oppdemmes på veibanen
 • renhold og feiing av veiområde
 • begrensing av svevestøv (i byer og tettsteder)
 • opprettholde funksjonalitet til ledelinje og indikatorfelt