Hjelp oss å gjere det lettare å søke om tilrettelagd teoriprøve.​ Har du nokre minutt til å svare på ei spørje­undersøking om tilrettelagd teoriprøve (blir opna i ny fane)?

Du kan søkje om å bruke tolk dersom du synest det er vanskeleg å forstå dei språka som spørsmåla i teoriprøva er på. Du må sjølv betale for å bruke tolk.

Du kan bruke tolk når du skal ta teoriprøva for bil, moped, traktor, motorsykkel og snøscooter.

Du kan ikkje bruke tolk når du skal ta teoriprøve for ADR, drosjesjåførkompetanse og yrkessjåførkompetanse, eller teoriprøva for tunge klassar.

Prøva finst på desse språka

Bil (klasse B)

Prøva er på norsk (bokmål eller nynorsk), samisk, engelsk, sorani, arabisk (MSA) og tyrkisk.

Moped (klasse AM 146, AM 147) og traktor (klasse T)

Prøva er på norsk (bokmål og nynorsk).

Motorsykkel (klasse A1, A2 og A)

Prøva er på norsk (bokmål) og engelsk.

Snøscooter (klasse S)

Prøva er på norsk (bokmål) og samisk.

Du må bruke godkjend tolk

Slike prøver går føre seg på skjerm, slik at du og tolken kan vere i forskjellige delar av landet. Du må sjølv bestille godkjend tolk. Du må betale for tolken sjølv.

Slik bestiller du tilrettelagd teoriprøve med tolk

  1. Bestill time til tilrettelagd teoriprøve med tolk ved å ringe 22073000. Opplys at det er ei teoriprøve med tolk ved trafikkskulen du skal ta teoriprøva på.
  2. Kontakt eit tolkefirma for bestilling av tolk til datoen og tida for prøva.
  3. Etablerte tolketenester skal vere kjende med at tolkane som blir nytta til dette skal vere godkjende av Statens vegvesen, og at det berre skal nyttast fjerntolking for gjennomføring av teoriprøva.

Utgifter til tolk må du betale sjølv.

Oversikt over trafikkstasjonar med tilbod om tolking

Trafikkstasjonar i aust

  • Drammen trafikkstasjon
  • Mysen trafikkstasjon
  • Risløkka trafikkstasjon

Trafikkstasjonar i vest

Trafikkstasjonar i sør

Trafikkstasjonar i midt

Trafikkstasjonar i nord

Du må søkje om førarkort før du søkjer om tilrettelagd teoriprøve

Søk om førarkort

Når du har søkt om førarkort kan du søkje om tilrettelagd teoriprøve. 

Søk om tilrettelagd teoriprøve

Sist oppdatert:

Tilrettelagd teoriprøve