Legg inn bil og tilhengjar for å sjå om du kan køyre med hengjaren og kor stor last han kan ha.

Tilhengjar