Synlighetsmarkering på førerhus

— Førerhuset på tunge kjøretøy over en viss lengde, skal som hovedregel også ha synlighetsmarkering på sidene.

Synlighetsmarkering på førerhus

— Førerhuset på tunge kjøretøy over en viss lengde, skal som hovedregel også ha synlighetsmarkering på sidene.

Krav til fortolling ved bestilling

— 24. april innfører vi krav om at et kjøretøy skal være fortollet før det kan bestilles time til godkjenning ved trafikkstasjon.

Ny veiledning til bilforskriften

— I forbindelse med at ny bilforskrift trådte i kraft 1. oktober 2022, er det utarbeidet en forenklet versjon av ny veiledning til bilforskriften.