Tilhengarar til bil i gruppe O1 og O2 (tillaten totalvekt ikkje over 750 kg og 3.500 kg) som blir produserte i ei avgrensa mengde kan typegodkjennast i Nor

Maksimalt tal er 500 eksemplar per år av kvar type. Tekniske og administrative krav finn ein i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Godkjenningsordninga ligg innanfor det som godkjenningsdirektiv 2007/46/EF artikkel 23 tillèt.

Vegdirektoratet er utferdande myndigheit for slik typegodkjenning.

Sist oppdatert: