Her kan du søkje på fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, og sjå køyretøy du eig eller tidlegare har eigd. Du kan óg søkje på andre.

Sjekk køyretøy Logg inn

Privatpersonar kan søkje på køyretøya til inntil 15 personar, og verksemder kan søkje på køyretøya til inntil 150 personar per dag. Vi loggar alle søk. Søkjehistorikken blir lagra i eitt år og blir deretter sletta. 

Sist oppdatert: