Her finner du veiledning om bestilling av transporttjenester, og hva du bør tenke på for at gods og sjåfør skal komme trygt fram.

Bestilling av godstransport 

Transportbestiller har en viktig rolle i arbeidet med å legge gode premisser for gjennomføringen av transportoppdrag, slik at både sjåfør og gods kommer trygt fram til avtalt tid. Sjekklistene i veilederen nedenfor er nyttige verktøy i dette arbeidet.

Alle som bestiller godstransport på veg, må ha kjennskap til relevante lover og regler. Veilederen gir en enkel oversikt over kravene både private og offentlige virksomheter må følge. I tillegg gir veilederen noen tips og råd om hva du som oppdragsgiver bør gå gjennom for å kvalitetssikre et transportoppdrag.

Veileder for bestilling av transporttjenester – godstransport (PDF) 

Bestilling av persontransport  

Når du bestiller en turbuss til å transportere passasjerer har du en viktig rolle i arbeidet med å legge gode premisser for gjennomføringen, slik at både passasjerene og sjåføren kommer trygt fram til avtalt tid. Sjekklistene i veilederen nedenfor er nyttige verktøy i dette arbeidet.

Alle som bestiller turbusser på veg, må ha kjennskap til relevante lover og regler. Veilederen gir en enkel oversikt over kravene både private og offentlige virksomheter må følge. I tillegg gir veilederen noen tips og råd om hva du som bestiller og oppdragsgiver bør gå gjennom for å kvalitetssikre oppdraget.

Veileder for bestilling av persontransport med turbuss (PDF)

Om veilederne

Veilederne er utgitt av Treparts bransjeprogram for transport, som er et samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene.