Hovedregelen er at du hvert døgn skal hvile sammenhengende i 11 timer eller minst tre pluss ni timer.

Hovedreglene er: 

  • Når døgnhvilen deles opp må den siste hvilen alltid være på minst ni timer
  • Døgnhvil kan tas i kjøretøyet dersom det har tilfredsstillende sovemuligheter og det står i ro
  • Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler
  • Lengden på døgnhvilen er den hvilen som er innenfor 24-timersperioden fra avslutningen av forrige døgn- eller ukehvile.

Unntak fra reglene 

Du kan avbryte en normal døgnhvil eller en redusert ukehvile inntil to ganger i til sammen maksimum en time hvis kjøretøyet skal kjøres av eller på et tog eller en ferje. Du skal da ha tilgang til sovekupé, køye eller liggeplass imellom avbruddene.

Er kjøretøyet bemannet med to eller flere sjåfører som fører kjøretøyet, er kravet minst ni timers døgnhvil i løpet av 30 timer.