Hovedregelen er at du etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal ta 45 minutters pause.

Fire og en halv times kjøring regnes som en kjøreperiode. Kjøretiden kan være sammenhengende eller oppstykket. Daglig kjøretid kan ikke være på mer enn ni timer. Inntil to ganger i uka kan daglig kjøretid utvides til ti timer.

Pauser

  • Pausen på 45 minutter får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile.
  • Ved behov kan pausen deles i to, den første på 15 minutter og den siste på 30 minutter.
  • Deler du pausen kan lengden ikke byttes om – den siste må alltid være på 30 minutter.
  • Etter en samlet eller delt pause (til sammen 45 minutter) starter en ny kjøreperiode på maksimalt fire og en halv time.
  • Pause(ne) skal registreres under symbolet «seng», unntatt ved to-sjåførs ordning. 

Eksempler


Du kjører i fire og en halv time, tar pause i 45 minutter og starter så på en ny kjøreperiode.

Du kjører i to og en halv time, tar pause i 15 minutter, kjører i to timer og tar pause i 30 minutter. Så starter du på en ny kjøreperiode.