Se hva du kan gjøre dersom fartsskriveren eller sjåførkortet ditt ikke fungerer.

Feil ved fartsskriveren

Dersom fartsskriveren slutter å fungere, skal arbeidsgiveren få den reparert av godkjent installatør eller verksted så snart som mulig. Dersom kjøretøyet ikke kan bringes tilbake til arbeidsgiver innen en uke regnet fra da fartsskriveren sluttet å fungere, skal reparasjonen skje underveis.

Når fartsskriveren ikke virker må sjåføren notere alle opplysninger om de nødvendige tidsperiodene på et ark (eller bakpå en diagramskive hvis mulig). Sjåføren må også notere sitt navn og fører-/sjåførkortnummer, og signere. 

Feil ved sjåførkortet

Når sjåførkortet ikke virker, er tapt eller stjålet, skal du ta utskrifter fra fartskriveren, notere navn og fører-/sjåførkortnummer på utskriftene, og signere dem.

Dersom du blir frastjålet sjåførkortet i et annet land, skal du melde fra om forholdet i det landet. For øvrig må du vente til du kommer hjem med å få utstedt et nytt sjåførkort.

Ved tapt eller stjålet sjåførkort skal sjåføren melde fra til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner på fastsatt skjema snarest mulig.

Hvis sjåførkortet er skadet eller ikke virker som det skal, skal det leveres inn til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner slik at et nytt kort kan utstedes så snart som mulig.

Krav til fartsskriver