En jobb i Statens vegvesen gir deg muligheter til å utforme morgendagens samferdselsløsninger.

Våre ansatte er spredt på kontorer i alle landets fylker. Gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen legger vi til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. 

Kontrollingeniør

Arbeidssted:
Anleggskontor på Seljestad, Sara Hauges vei 1
Søknadsfrist:
3. oktober 2021

Brannvernleder

Arbeidssted:
Tromsø eller Alta
Søknadsfrist:
5. oktober 2021

Geolog/geotekniker

Arbeidssted:
Brynseng, men annet arbeidssted kan også vurderes
Søknadsfrist:
10. oktober 2021

Jurist

Arbeidssted:
Arendal
Søknadsfrist:
10. oktober 2021

Kontrollingeniør

Arbeidssted:
Østre Rosten 20, 7075 Tiller
Søknadsfrist:
10. oktober 2021

Bruforvalter

Arbeidssted:
Bergen, Haugesund, Stavanger eller Leikanger
Søknadsfrist:
10. oktober 2021

Jobb i Statens vegvesen