Skal du snart skrive bachelor- eller masteroppgåve? Innanfor fagområda til Statens vegvesen kan du finne mange eigna oppgåvetema.

Planlegg du å skrive oppgåve innanfor eit fag som er interessant for veg- og transportsektoren, og studerer ved ein av utdanningsinstitusjonane vi har samarbeidsavtale med, kan vi bidra med økonomisk støtte og rettleiing.

Den økonomiske støtta til bacheloroppgåve er på 7500 kr, og 15 000 kr for masteroppgåve.

Først avtale, så oppgåve

For å få støtte til oppgåva di må du først inngå ein avtale med både studiestaden din og Statens vegvesen. Tema for oppgåva må definerast, i tillegg til at det må avtalast kven som skal vere rettleiaren din – både i Statens vegvesen og ved studiestaden.

Ta kontakt med faglærar

Kontakt faglæraren din som kan sette deg i kontakt med aktuelle fagpersonar for di oppgåve.  

Sist oppdatert: