Besøksadresse:

Lofastkrysset
Gullesfjord

Postadresse:

8409 Gullesfjord

Kun åpent for forhåndsbestilte kjøretøykontroller

Gullesfjord kontrollstasjon er kun åpent for forhåndsbestilte kjøretøykontroller.

Kva treng du?

Vi utfører køyretøykontroll av lette og tunge køyretøy ved timebestilling.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)