DATEX er ein europeisk standard for utveksling av trafikkinformasjon mellom ulike aktørar og baserer seg på XML-meldingar.

DATEX står for «DATa EXchange between traffic and travel information centres». 

Vi tilbyr for augeblinken informasjon om vêr, reisetider, kamerabilete og trafikkmeldingar på DATEX II versjon 3.1-format. Tenesta er gratis å bruke.

Kven kan bruke DATEX?

DATEX-tenesta er tilgjengeleg for media, ulike tilbydarar av trafikkinformasjon og andre aktørar som er interesserte i å nytte informasjon frå Statens vegvesen i sine eigne tenester. Bruken er regulert av norsk lisens for offentlege data .

Har du innspel?

Send oss gjerne tilbakemeldingar eller forslag til forbetring av DATEX-tenesta på e-post.

DATEX