Denne publikasjonen har meteorologiske måleverdiar frå vêrstasjonar som står langs riks- og fylkesvegnettet. Vi oppdaterer han kvart tiande minutt.

Publikasjon

Publikasjonen for vêrdata består av to publikasjonar, éin for måleverdiane og éin for den geografiske posisjoneringa av vêrstasjonane. Når du formidlar informasjonen vidare, ber vi deg vise til Statens vegvesen som kjelde.

Du må registrere deg for å ta i bruk lenkene.

Måleverdiar

Publikasjonen består av meteorologiske måleverdiar frå vêrstasjonar langs riks- og fylkesvegnettet i Noreg. Vi oppdaterer han kvart tiande minutt.

  • Versjon 3.1: https://datex-server-get-v3-1.atlas.vegvesen.no/datexapi/GetMeasuredWeatherData/pullsnapshotdata

Geografisk posisjon

Publikasjonen oppgir den geografiske posisjonen til vêrstasjonane i form av koordinatar, vegnummer og målestasjonsnamn.

  • Versjon 3.1: https://datex-server-get-v3-1.atlas.vegvesen.no/datexapi/GetMeasurementWeatherSiteTable/pullsnapshotdata

Har du innspel?

Send oss gjerne tilbakemeldingar eller forslag til forbetring av vêrdatapublikasjonen på e-post.

Publikasjonar