Norsk vegmuseum har nasjonalt ansvar for vei-, kjøretøys- og fjellsprengningshistorie.

Museumsanlegget ligger ved Hunderfossen, nord for Lillehammer.

Norsk vegmuseum er etatsmuseum for Statens vegvesen. Det tar vare på og formidler historie, gjenstander og faste kulturminner. Museet omfatter også Norsk fjellsprengningsmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum.