Vi har fleire tenester for deg som skal ta eller har førarkort, kjøpe eller selje eit køyretøy, for yrkessjåfør og bransje.

Statens vegvesen har følgjande digitale tenester.

Trafikk

Førarkort og føraropplæring

Køyretøy 

Veg

Yrkessjåfør

Verkstad (for bransjen)

Parkering 

Data og API 

Anna

Sist oppdatert: