Det meste du gjer på ein fysisk trafikkstasjon, kan du gjere på ein mobil, datamaskin eller eit nettbrett. Sjå kor mykje du kan gjere sjølv, her.

Det meste du gjer på ein fysisk trafikkstasjon, kan du no gjere heime. Eller på hytta. Alt du treng, er ein mobil, datamaskin eller eit nettbrett. Video: Statens vegvesen.

Mest brukte tenester

Køyretøy

Kjøp og sal av køyretøy

Opplysninger om eier og kjøretøy

Skilt og vognkort

Køyretøykontroll

Bil og hengjar

Føraropplæring og førarkort

Føraropplæring

Søk om førarkort, bestill førarkort og meld tap

Digitalt førarkort

Sjekk andre sine førarkort