Naustdalstunnelen, Fjærlandstunnelen og Storehaugtunnelen skal få nye eller betre snunisjar.

Dei to fyrstnemnde tunnelane ligg på riksveg 5, den siste på riksveg 13 Vikafjellet.

Alt i gong i Naustdalstunnelen

I Naustdalstunnelen er me alt i gong, og startar jobben denne veka.

I den 5970 meter lange tunnelen mellom Førde og Florø skal det sprengjast to nye snunisjar.

Den eine skal liggja om lag 500 meter frå Naustdal-sida, den andre om lag 600 meter inn frå Florø-sida.

tunnel, Vestland, riksveg 5, riksveg 13, snunisje
Fjærlandstunnelen er ein av tre tunnelar i nordre Vestland som no får nye eller betre snunisjar. Foto: Geir Ove Engebø, Statens vegvesen

Dette skal gjerast i Fjærlandstunnelen

Fjærlandstunnelen er 6397 meter og ligg på grensa mellom kommunane Sogndal og Sunnfjord.

Ein eksisterande nisje i sørenden av tunnelen (mot Bøyadalen) skal forlengjast med 30 meter for å gje plass til nytt teknisk bygg.

Dette skal gjerast i Storehaugtunnelen

Den 1044 meter lange Storehaugtunnelen ligg på riksveg 13 Vikafjellet rett sør for Sognefjorden.

Her skal det sprengjast ein ny nisje rett innanfor kuldeporten, også her for å setja opp nytt teknisk bygg.

– Vi bygger snunisjane fire meter breie med lik sikt i begge retningar. Dermed får vi ei totallengde på nisjane på 110 meter. Nisjane er 40 meter lange og havarilomma er 30 meter, seier prosjektleiar Sveinung Hovland i Statens vegvesen.

Kvifor snunisjar?

Kravet er alle tunnelar over fire kilometer skal ha snunisjar.

Ofte er desse plasserte langt inne i tunnelane, noko som gjer dei mindre attraktive å snu i for brøytebilane. Difor vert nisjane i dette prosjektet bygd nærare utgangane.

Delvis lange stengingar

Sprengningsarbeidet i samband med å opparbeida nisjane vil finna stad om natta, når trafikken er lågast.

– Entreprenør treng 2x3 timar lange stengningar får å kunna sprengja og sikra vegen før opning om morgonen. Når vi er ferdige med fyrste nisja så vil det bli litt arbeid på dagtid med kompletteringsarbeid, vass/frostsikring asfalt og så vidare.

Statens vegvesen håpar å vera ferdige med arbeidet til jul.

– Så vi må be om litt tolmod frå bilistane si side. Ved sprengning og sprøytebetongarbeid må vi ha lange stengningar, avsluttar Hovland.

Planlegg reisa di

Statens vegvesen oppmodar alle om å sjekka 175.no før ein skal ut reisa.

Her finn ein til ei kvar tid oppdatert informasjon om situasjonen på alle norske vegar

Desse leverte tilbod på oppdraget

Sunnmørs-firmaet Aurstad Tunnel AS har fått oppdraget, etter å ha levert det lågaste av fire tilbod:

Tilbydar Tilbodssum
Aurstad Tunnel AS 35.526.227
Hæhre Entreprenør AS 35.992.055
BMO Tunnelsikring AS 43.587.800
Magne Hafstad AS 52.113.963

Kontaktperson: Sveinung Hovland,   97517080

Aktuelt for fylke: Vestland