Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen har signert kontrakt med Torghatten Nord om å drifte hydrogenferjer mellom Bodø og Lofoten fra 2025.

Arbeidet som skal gjøres frem mot første ferjetur vil få stor betydning i Norge og verden, og by på næringsmuligheter lokalt.

Kontrakten har en verdi på 4 979 344 000 kroner – 4,9 milliarder.

hydrogenferje, Bodø, riksveg 80, Bodø - Lofoten, Bodø - Røst - Værøy - Moskenes
Fra venstre Anders Sæternes (avdelingsdirektør ferje, Statens vegvesen), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Torkild Torkildsen (administrerende direktør i Torghatten Nord). Foto: Kent Even Grundstad/Statens vegvesen

Vegvesenet: – Et skritt videre

– Vi er glade for den store interessen rundt anbudet og setter pris på at vi skal samarbeide med en trygg og velkjent operatør med lang erfaring, sier avdelingsdirektør for ferjeavdelingen i Statens vegvesen, Anders Sæternes.

Statens vegvesen har tidligere bidratt til å innføre bruk av naturgass (LNG),  batteriløsninger og hydrogen som energikilder i maritim sektor.

– Nå har vi tatt det et skritt videre, og tar i bruk hydrogen i stor skala. Vi har lagt inn krav som sikrer at hydrogenferjene skal bli minst like stabile som diesel- og gassferjer når det gjelder drift, legger han til.

Torghatten Nord: – Klimaprosjekt i verdensklasse

Torghatten Nord skal frem til kontraktsoppstart 1. oktober 2025 bygge to nye hydrogenfartøy. Eksisterende hovedfartøy levert i 2012 skal bygges om fra naturgass (LNG) til lavutslippsløsninger.

– Jeg er stolt over at Torghatten Nord skal utvikle og drifte hydrogenferjer på Norges lengste og mest værutsatte ferjestrekning. Vi får nå ansvar for et klimaprosjekt i verdensklasse som åpner konkrete og spennende muligheter for grønn sjøtransport globalt, ny industri i Norge og lokalt næringsliv. Men alt vi gjør av nybrottsarbeid skal funderes på sikkerhet, driftsstabilitet og god reisekomfort for våre passasjerer, sier administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen.

Torghatten Nord peker på at pionerarbeidet som nå settes i gang for å utvikle og drifte hydrogenferjene vil gi ringvirkninger for norsk hydrogenindustri, maritim næring og for Lofoten som reiselivsdestinasjon.

– Det satses på hydrogen nå, men det er ingen å selge til. Vi blir den første store innkjøperen av hydrogen i Norge, takket være Statens vegvesens og regjeringens klimaoffensive avgjørelser. Dette gir også betydelige muligheter for verfts- og utstyrsindustrien til å delta i kompetanseutviklingen innen bruk av hydrogen som energikilde. For reiselivet vil hydrogenferjene dessuten bli en unik mulighet til å ta reiselivssatsingen og den internasjonale merkevaren Lofoten et steg videre, legger Torkildsen til.

Torghatten Nord er seg også sitt ansvar bevisst om at driftssikkerheten til ferjene utenfor sommersesongen betyr mye for lokalbefolkningen og fiskeindustrien.

– Vi glemmer aldri at dette er livsnerven til folk og fiskeindustri på Værøy og Røst. Derfor skal de nye ferjene kunne gå på alternativt drivstoff, og vi har reserveferjer av god kvalitet, avslutter Torkildsen.

Fakta om kontrakten og sambandet

  • Det vil bli betydelig økt kapasitet på ferjene. Økt kapasitet ved oppstart av ny kontrakt i 2025 vil være 60 prosent for passasjerer og 40 prosent for personbilenheter.
  • Bodø - Røst - Værøy - Moskenes er Norges lengste riksvegferjesamband, og også et av de lengste sambandene totalt sett.
  • Torghatten Nord skal drifte sambandet i 15 år, fra 2025 til 2040.
  • Som et ekstra krav til driftssikkerhet skal hydrogenferjene også kunne benytte annet drivstoff. Det er krav om at minimum 85 prosent av energiforbruket er hentet fra hydrogen for de to fartøyene som går hele året. Hydrogen skal fremstilles med lavt klimagassutslipp.
  • Suppleringsfartøyene skal ha null- eller lavutslippsløsning som biodiesel, biogass, strøm, hydrogen eller en kombinasjon av disse.
  • De nye ferjene vil redusere CO2-utslippet i Vestfjordsambandet med 26 500 tonn årlig sammenlignet med dagens ferjer, som drives på naturgass (LNG). Dette tilsvarer det årlige utslippet fra 13 000 dieselbiler.
  • Torghatten Nord har i samarbeid med Norwegian Ship Design i Førde utviklet et interessant og fremtidsrettet fartøysdesign for de nye hydrogenferjene.

Kontaktperson: Anders Sæternes, e-post anders.saternes@vegvesen.no, telefon 97587950

Aktuelt for fylke: Nordland, Troms og Finnmark