Bruken av piggfrie vinterdekk er stabil høy i flere av landets største byer. Bilistene i Stavanger og Sandnes er flinkest i kampen mot svevestøvet.

Mens Statens vegvesen sørget for å registrere bruk av piggfrie vinterdekk i 17 norske kommuner før forvaltningsreformen i 2020, er det sist vinter blitt undersøkt i bare fem kommuner. Bakgrunnen er overføring av ressurser til landets fylkeskommuner.

Gebyr gir forventet effekt  

Siden det bare er registrert bruk av piggdekk i fem kommuner, er det vanskelig å trekke ut noen generell trend for 2022 for hele landet. Men dataene viser en stabil høy bruk i de fem byområdene som ble undersøkt i vinter.

- Vi ser også en tydelig effekt av å innføre piggdekkgebyr. I Kristiansand, som innførte gebyrsone 1. desember i fjor, har andel piggfrie vinterdekk økt med hele fire prosentpoeng til 75 prosent, sier sjefingeniør Karl Idar Gjerstad i Statens vegvesen. 

I Stavanger/Sandnes er andel som kjører piggfritt, målt til om lag 91 prosent. Dette er den høyeste bruken som er registrert så langt på Nord-Jæren og tangerer Oslos rekordmålinger fra 2018, 2019 og 2020. Stavanger innførte piggdekkgebyr i 2017.

Bruken av piggfrie vinterdekk er stabil høy i flere av landets største byer. (Foto: Knut Opeide)

Nye grenseverdier krever flere tiltak 

Fra 2022 har Regjeringa innført nye grenseverdier for svevestøv i Forurensningsforskriften. Svevestøv fra piggdekk er en dominerende kilde for grovt svevestøv (PM10).

- Både utredningsarbeidet til forskriftsendringen og måledata fra 2021 viser at flere kommuner må innføre bedre, eller flere, tiltak mot PM10 for å overholde de nye grenseverdiene, sier sjefingeniøren.

Bruk av piggdekk er hovedårsaken til asfaltslitasje og veistøv. Veistøv virvles opp når været er tørt og danner helseskadelig svevestøv, både PM10 og PM2,5.

Å redusere bruken av piggdekk har vært og er fortsatt et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske byer og tettsteder. 

- Det er svært nyttig å ha god kunnskap om bruk av piggdekk i Norge. Strengere grenser betyr også flere strakstiltak, og det forutsetter god varsling. God varsling bygger på blant annet oppdaterte piggdekktall, sier sjefingeniør Pål Rosland i Vegvesenet.

Piggfriandel i norske kommuner 2019 – 2022 

Kommune 

2019

2020

2021

2022

Stavanger/ Sandnes 

85

88

89

91

Oslo 

91

91

 

90

Trondheim 

74

79

77

81

Kristiansand 

66

69

71

75

Skien/ Porsgrunn 

76

74

76

73

Bergen 

88

     

Drammen 

83

85

   

Fredrikstad/ Sarpsborg 

82

86

   

Lillehammer 

53

52

51

 

Hamar 

61

63

60

 

Ålesund 

58

50

   

Tromsø 

17

17

   

Asker/ Bærum 

89

89

   

Se vår Piggdekktelling-oversikt på Piggdekktellinger | Statens vegvesen.
Der ser du også hvor og når det har vært piggdekkgebyr i de aktuelle byene.