Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen har lyst ut elektrokontrakt for riks- og europaveger i Bergens-området. Fire firma konkurrerer om oppdraget som blant annet inkluderer 78

Det handler om tunneler på riks- og europaveger i Bergen (E16, E39, riksveg 555 og riksveg 580), Bjørnafjorden (E39), Øygarden (riksveg 555), Vaksdal (E16), Voss (E16), Alver, Masfjorden og Gulen (alle E39).

Kontraktsområdet. Kart: Statens vegvesen

Kontrakten dekker disse tunnelene

Bergen er det snakk om 29 tunneler: Kiple, Harafjell, Lyderhorn, Lianakk, Nesttun, Hop, Skjoldnes, Troldhaug, Fjøsangerlokket, Mindelokket, Nygård, Damsgård, Fløyfjell, Munkebotn, Eidsvåg, Selvik, Glaskar, Eikås, Hordvik, Gaupås, Sætre, Bjørkhaug, Arnanipa, Takvam, Songstad, Romslo, Risnes, Rå og Sørås (de to sistnevnte åpner i høst i forbindelse med E39 Rådal – Svegatjørn)

Bergen/Bjørnafjorden 1: Lyshorntunnelen (åpner i høst i forbindelse med E39 Rådal – Svegatjørn)

Bjørnafjorden 2: Liafjell og Skogafjell (sistnevnte åpner i høst i forbindelse med E39 Rådal – Svegatjørn)

Øygarden 1: Kolltveit

Bergen/Vaksdal 1: Trengereid

Vaksdal 15: Trollkone, Dalseid, Beitla, Dalevåg, Helle, Lågaskar, Stanghelle, Steganes, Hette, Fossmark, Jamna, Boga, Kjenes, Langhelle og Stavenes

Vaksdal/Voss 1: Kluftafjell

Voss 9: Vangstunnelen, Knolta, Væle, Hernes, Holemark, Nakkagjel, Vassenda, Bolstad og Hyving

Alver 13: Nipe, Litle-Urdal, Vikesund, Vikanes, Midtnes, Utnes, Eikefett små, Eikefett, Bjørsvik, Sauås, Hjelmås, Apal og Mundalsberg

Masfjorden 4: Sandvik, Trodal, Matreberg og Masfjord

Masfjorden/Gulen 1: Jernfjell

Og i Gulen 1: Skrikebergtunnelen.

Disse vil ha oppdraget

Fire firma har levert anbud.

Tilbyder: Tilbudssum eklskl. mva:
BMO Elektro AS  129.159.106,00
Eviny Solutions AS  139.327.451,00
Otera Traftec AS   169.969.970,00
Mesta AS    186.000.000,00

– Vi kontrollregner nå tilbudene, og tar sikte på å signere kontrakt så raskt som mulig, sier byggeleder Bjørnar Bodvin i Statens vegvesen.

Dette er kontrakten

Kontrakten går over fem år, og starter 1. oktober i år.

Partene kan bli enige om å forlenge kontrakten med 1 + 1 + 1 år. I tillegg har Statens vegvesen ensidig opsjon på 12 måneder.

Kontrakten omfatter vanlige drift- og vedlikeholdsoppgaver for elektriske anlegg. Det er i hovedsak snakk om elektriske installasjoner i tunnel, vegbelysning, trafikktellepunkt og værstasjoner, skilt og bommer samt daglig gjennomgang av logg frå vårt overvåkingssystem

Det ligger et strengt kontroll- og inspeksjonsregime knyttet til kontrakten, understreker Bodvin.

– Slik sikrer vi oss oversikt over om anlegg må repareres eller skiftes ut, slik at vi kan sette inn rett tiltak til rett tid.

Kort ventetid

Når Statens vegvesen jobber på det elektriske anlegget på riks- og europavegene, er det ofte nødvendig med trafikkdirigering – enten med dirigent eller trafikklys.

De fleste elektro-oppdragene gjør at trafikantene må vente maksimalt 15-20 minutter.

– Er det snakk om mer tidkrevende prosjekter, legger vi anleggstiden til nettene når det er minst trafikk. Vi har forståelse for at arbeid langs vegen kan være krevende for trafikantene. Men da er det samtidig viktig å minne om at det er nettopp dem vi gjør jobben for, slik at vi skal kunne ha trafikksikre veger også i fremtiden, presiserer Bodvin.

Og legger til:

– Vi oppfordrer alle som ferdes i trafikken om å ta hensyn til våre entreprenører. De er der for å gjøre vår hverdag i trafikken trygg og framkommelig, og også de har noen de skal hjem til.

Av de 78 tunnelene i denne kontrakten, er det 16 som har to løp. Det er altså totalt 94 tunnelløp som er omfattet av dette oppdraget.

Trafikkopplysninger

Større arbeid langs vegen vil bli skiltet.

Elles oppfordrer Statens vegvesen som alltid trafikantene om å planlegge sine reiser ved å sjekke 175.no, hvor Vegtrafikksentralen til enhver tid gir oppdaterte trafikkopplysninger om alle landets veger.

Kontaktperson: Bjørnar Bodin, e-post bjornar.bodvin@vegvesen.no, telefon 90105985

Aktuelt for fylke: Vestland