Statens vegvesen skal vedlikehalda Fodnes ferjekai, og må difor stengja han måndag kveld, onsdag kveld og delar av natt til torsdag i veke 47.

– Det blir alternativ rute mellom Manheller og Lærdal (éi ferje i drift) i periodane det pågår arbeid, seier byggjeleiar Asbjørn Røneid i Statens vegvesen.

Fodnes ferjekai, riksveg 5.
Fodnes ferjekai. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

Endra avgangar måndag

Måndag 21. november: Arbeid mellom klokka 20.00 og 21.45.

Siste avgang Mannheller - Fodnes blir klokka 19.40. Dei som skal ta neste ferje frå Mannheller, klokka 20.00, tek då ferje til Lærdal.

Siste avgang Fodnes - Mannheller blir klokka 20.00. Dei som skal ta neste ferje til Mannheller, tek då ferje frå Lærdal klokka 20:55.

Mannheller-Lærdal klokka 20.00

Lærdal-Mannheller klokka 20.55 (ankomst Mannheller om lag klokka 21.40)

Ordinær rute Manheller - Fodnes frå klokka 22.00. Også frå Fodnes er det ordinær rute frå klokka 22.00.

Endra avgangar onsdag/torsdag

Onsdag/torsdag 23. og 24. november: Arbeid mellom klokka 23.30 og 03.15.

Siste avgang Mannheller-Fodnes blir klokka 23.00. Dei som skal ta neste ferje klokka 00.00 tek då ferje til Lærdal.

Siste avgang Fodnes - Mannheller blir klokka 23.30. Dei som skal ta neste ferje må ta ferje frå Lærdal klokka 00.45.

Mannheller - Lærdal klokka 00.00

Lærdal - Manheller klokka 00.45

Manheller - Lærdal klokka 01.30

Lærdal - Manheller klokka 02.15

Ordinær rute Mannheller-Fodnes frå klokka 03.00.

– Vi gjer dette for trafikantane

– Statens vegvesen har forståing for at arbeid som medfører at vi må stengja våre ferjekaiar kan gje ulemper for trafikantane. Då er det viktig å minna om vi gjer dette arbeidet nettopp for dei, for at dei skal kunna ferdast trygt til ei kvar tid. I god dialog med entreprenør har vi valt å leggja arbeidet til den tida på døgnet då det er minst trafikk, seier byggjeleiar Asbjørn Røneid i Statens vegvesen.

Vi oppmodar elles trafikantar til å sjekka 175.no før ein skal ut og reisa. Her finn ein til ei kvar tid oppdatert informasjon om situasjonen på norske riks-, europa og fylkesvegar.

Kontaktperson: Asbjørn Røneid, e-post , telefon 9591867

Aktuelt for fylke: Vestland