Statens vegvesen skifter ut 7500 meter gammelt rekkverk på E39 -strekningen Kårstøkrysset–Føresvikkrysset.

Arbeidet i de to Rogalands-kommunene Tysvær og Bokn finner sted i tidsrommet 19.00 - 06.00 med oppstart tirsdag 30. mai. Anslått varighet er fire uker.

Statens vegvesen har forståelse for at vegarbeid kan være krevende for trafikantene, men husk at dette arbeidet øker sikkerheten nettopp for dem.

Denne E39-strekningen får nytt rekkverk.
Denne E39-strekningen får nytt rekkverk.

– Tar vare på det vi har

– Vi tar vare på det vi har, og jobber hver dag for å sikre trafikksikkerheten på våre 10.600 kilometer riks- og europaveg. Gode rekkverk er en viktig del av dette, sier byggeleder Johnny Kousgaard Pedersen i Statens vegvesen.

Drift er å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen, sånn at vegen fortsatt kan utføre sitt samfunnsoppdrag.

– Ta hensyn til hverandre

– Vi inspiserer jevnlig alle våre vegstrekninger, slik at vi til enhver tid har oversikt over vedlikeholdsbehovet og kan sette inn rett tiltak til rett tid.

Arbeidet blir lagt til natt, da dette er tiden på døgnet med minst trafikk. Trafikken blir dirigert ved hjelp av ledebil, og anslått venting er inntil 15 minutter.

– Entreprenør gjør alt de kan for å ta hensyn til trafikantene, men det er også viktig at trafikantene tar hensyn til dem, og kjører trygt og aktsomt i tråd med trafikkdirigeringen og vegtrafikklovens paragraf tre som sier at alle sjåfører plikter å opptre hensynsfullt i trafikken. Trafikksikkerhet er viktig ikke bare for trafikantene, men også for de som jobber på vegen for å sikre at den fortsatt er trygg. Også de skal hjem til noen, avslutter Pedersen.

Kontaktperson: Johnny Kousgaard Pedersen, e-post johnny.pedersen@vegvesen.no, telefon 92041437

Aktuelt for fylke: Rogaland