Frå no av er det fri ferdsel på E16 delar av døgnet, fram til Statens vegvesen er ferdig å rydda etter skredet måndag.

Oppdatert klokka 14.00 onsdag 13. september:

– Frå i kveld klokka 20.00 til torsdag morgon klokka 07.00 vert det fri ferdsel. Deretter blir det trafikkdirigering med følgjebil medan vi ryddar vidare fram til klokka 15.00 torsdag. Deretter blir det fri ferdsel fram til fredag klokka 07.00. Og slik blir det fram til vi er ferdige med å rydda etter skredet, seier byggeleiar Gaute Sekse i Statens vegvesen.

Bakgrunn:

Det var måndag ettermiddag at eit stort skred stengde vegbanen på E16 ved Hylland.

Oppryddinga pågjekk gjennom tysdagen. 

Oppryddinga etter skredet på E16 Nærøydalen måndag har gått raskare enn føresett, og Statens vegvesen kan opna eitt køyrefelt alt klokka 12.00 i dag. Foto: Morten Ørbech Mo, Statens vegvesen
Oppryddinga etter skredet på E16 Nærøydalen måndag har gått raskare enn føresett, og Statens vegvesen kan opna eitt køyrefelt alt klokka 12.00 i dag. Foto: Morten Ørbech Mo, Statens vegvesen

Tek atterhald om skadar

– Vi sa då at ny vurdering om opning skulle koma i ettermiddag. No er vi glade for å kunna melda at oppryddinga er komen så langt at me kan opna eitt køyrefelt alt frå klokka 12.00 i dag, seier byggeleiar Gaute Sekse i Statens vegvesen.

Som understrekar at sjølv om eitt køyrefelt no vert opna, så tek Vegvesenet atterhald om at det kan vera skadar på vegbanen som framleis ikkje er oppdaga.

Det vil bli trafikkdirigering forbi skredstaden, og Sekse understrekar kor viktig det er at alle trafikanter fylgjer denne.

– Ikkje ha det travelt, vér med og ta ansvar for tryggleiken

– Som vegeigar er vi sjølvsagt glade for å kunna opna eitt felt på aust/vest-sambandet E16 alt no, tidlegare enn først førespegla. Som ansvarleg vegeigar er det også viktig å understreka at dette skjer etter grundige vurderingar, i samråd med geolog, om at det er trygt, legg Sekse til.

– For at tryggleiken framleis skal verta vareteken, er det viktig at alle trafikanter køyrer trygt og trafikksikkert og held sin plass i køen. Ikkje ha det travelt. Det er viktigare å koma trygt fram enn fort fram, avsluttar han.

Det er mogleg med omkøyring via riksveg 13 Vikafjellet, og Norled har sett opp ekstra ferjeavgangar på natt frå Vangsnes til Hella klokka 02.00, 03.00 og 04.00, og frå Hella til Vangsnes klokka 02.30, 03.30 og 04.30.

Andre omkøyringsmoglegheiter mellom Austlandet og Vestlandet er via riksveg 7 Hardangervidda eller E134 Haukelifjell.

Følg med på 175.no for oppdatert trafikkinformasjon frå Vegtrafikksentralen.