Før vinteren kommer det som resultat av midler via revidert nasjonalbudsjett på plass viktige vedlikeholdstiltak i Innlandet og øvre Viken.

Eksempel på tiltak er forsterkning, drenering, skifte av stikkrenner, etablering av fangvold, asfaltering og nye rekkverk på riksveger i Innlandet og øvre Viken.

På rv. 7 Bårnås gjennomføres masseutskifting og armering av 290 meter veg. Foto: Statens vegvesen.
På rv. 7 Bårnås gjennomføres masseutskifting og armering av 290 meter veg. Foto: Statens vegvesen.

Økt bruksverdi og trafikksikkerhet

Dette er midler som kommer i tillegg til ordinære midler og planlagte tiltak i 2023. Totalt bruker Statens vegvesen 820 millioner kroner på vedlikeholdstiltak i 2023 i Innlandet og øvre Viken.

– I en tid hvor det dessverre ikke er rom for å prioritere så mange nye og store vegprosjekt er det viktig at vi kan øke bruksverdien og trafikksikkerheten for eksisterende vegnett, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Honnør til entreprenørene

– Med Stortingsvedtak i midten av juni har det vært en svært hektisk tid både for Statens vegvesen og entreprenører for å komme i mål med tiltakene i Innlandet og øvre Viken. Flere av tiltakene er også tidskritisk å fullføre før vinteren. Samtidig har vi håndtert Hans og nødvendige tiltak etter dette. Det er en imponerende innsats som er lagt ned av våre entreprenører og ansatte i Statens vegvesen. Dette viser hvor viktig det er at vi har klar «gryteklare» tiltak når ekstra midler kommer og at vi samarbeider godt med de som skal utføre arbeidene, understreker Eiterjord.

Utvidelse av asfaltkontrakter med cirka 44 kilometer

Innen asfaltering har det blitt tatt et etterlengtet krafttak, hvor det som resultat av midler via revidert nasjonal budsjett blir asfaltert en rekke strekninger på E6, E16, Rv. 3, Rv. 52 og Rv. 2 til en samlet kostnad på cirka 85 millioner kroner:

Veg

Strekning

Lengde i meter

Ev16

Austjord-Eggemoen

2 320

Ev16

Prestmoen-Olum Ny E16

3 660

Rv52

Hjelmen - Harahaug

1 250

Rv52

Tuv – Venås bru

1 800

Rv52

Perstølane - Bjøberg

3 700

Rv52

Heimretjernet - Slettevatnet

2 500

Ev16

Kongsvinger

3 980

Rv2

Flisa Nord  -  Kjølaberget rv. 2

2 500

Rv3

Bjørnsenga - Brenna

9 400

Rv3

Sætermoen  -  Rena  fv. 215

7 550

Ev6

Avsjøen - Heglingsbakken

4 900

Tiltak på kritiske punkt Rv. 3, Rv. 7, E16 og Rv 52

Forsterkning av kritiske punkt er viktig både for trafikksikkerhet og fremkommelighet, og gjennom revidert nasjonalbudsjett får Statens vegvesen forsterket viktige strekninger på Rv. 3, Rv. 7, E16 og Rv. 52 til en samlet kostnad på cirka 35 millioner kroner:

  • Rv. 7 Bårnås: masseutskifting og armering av cirka 290 meter veg.
  • E16 Bergsund: armering, drenering, bergsprenging og etablering av fangvold for cirka 535 meter veg.
  • Rv. 52 Rustad-Finstad: armering, utskifting av stikkrenner og drenering av delstrekninger for cirka 1600 meter veg
  • Rv. 3 Storsåsen-Grangemoen: en rekke forsterkningstiltak på en strekning som er cirka 2500 meter.

Rekkverksarbeider E16

På E16, som er en av Norges hovedveier øst-vest, er det gjort etterlengtet rekkverksarbeid til en samlet kostnad på cirka 15 millioner kroner.

– Midlene fra revidert nasjonalbudsjett har virkelig kommet til nytte for lokalmiljø, trafikanter og næringslivet. Å ta vare på det vi har er viktig både for fremkommelighet og trafikksikkerhet, og er ikke minst god samfunnsøkonomi og bra for miljøet, presiserer Eiterjord.

Aktuelt for fylke: Innlandet, Viken