Bevilgning i revidert nasjonalbudsjett ga veglys langs tre kilometer E39 nord på Stord, frå Levåg til Engevik i Fitjar kommune.

Det var i fjor vår at Statens vegvesen starta arbeidet på strekninga, med å laga ny gang- og sykkelveg, samt forbetra sideterreng for å betra sikta langs vegen.

Veglys i bakken opp frå E39 Levåg og sørover. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
Veglys i bakken opp frå E39 Levåg og sørover. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

Samtidig gjorde Vegvesenet forarbeid for å kunna få opp gatelys på denne E39-strekninga i Sunnhordland.

– Med 5 millionar friske kroner frå revidert nasjonalbudsjett har vi nettopp fått lysanlegget i drift, seier byggeleiar Knut-Stian Rimmereid i Statens vegvesen.

I tillegg til å få opp veglys, har Statens vegvesen og laga gang- og sykkelveg og forbetra sideterreng for å betra sikta. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
I tillegg til å få opp veglys, har Statens vegvesen og laga gang- og sykkelveg og forbetra sideterreng for å betra sikta. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

– Vi er veldig glade for å kunna tilby trafikantane på strekninga ein forbetra E39. Tiltaka har gjort vegen sikrare og tryggare både for bilistar og mjuke trafikantar, legg han til.

Lysa er komne i drift både langs sjølve E39, og langs den nye gang- og sykkelvegen Statens vegvesen har laga i området.

Statens vegvesen har montert veglys også på den nye gang- og sykkelvegen nærast ferjeleiet i Sandvikvåg. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
Statens vegvesen har montert veglys også på den nye gang- og sykkelvegen nærast ferjeleiet i Sandvikvåg. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Vestland