Filter:

Sandnes er årets trafikksikkerhetskommune

— Sandnes kommune har i mange år jobbet målrettet og systematisk for å bedre trafikksikkerheten i kommunen, med spesiell vekt på sikkerhet for barn og unge.

Efla med rv. 7-kontrakt

— Statens vegvesen har signert kontrakt med konsulentfirmaet Efla på arbeidet med reguleringsplanen for strekningen Lindelien-Kittilsviki på rv. 7 i Flå.